verplichte onderhoudsbeurten bij fietsgarantie?

Vraag gesteld door JW Brouwer op 09 december 2017

Op de sites van fietsverkopers en op de sites van de fietsfabrikanten lees ik dat fietsgarantie vervalt als de fiets niet onderhouden is door erkende specialisten. Volgens de wettelijke regels heb ik recht op garantie als het product niet deugdelijk blijkt (dwz 'voortijdig' stuk gaat). Kunnen de fietsverkopers en fietsfabrikanten dus wel deze voorwaarden stellen?
Eerlijk gezegd, zie ik ook het verband niet tussen het goed onderhouden van je fiets en iets wat voortijdig stuk gaat. Je zadelpen breekt, een rem breekt, een cranck breekt, je frame breekt, enz.
Dat blijft toch allemaal niet langer goed als je de fiets goed onderhoudt of laat onderhouden.....?

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Ondanks de wettelijke regels waarbij bepaald is dat u recht hebt op een deugdelijk product ziet u dat fietsverkopers/fietsfabrikanten aangeven dat fietsgarantie vervalt indien de fiets niet onderhouden is door erkende specialisten. U vraagt zich af of die voorwaarden dan wel gesteld mogen worden.

Garantie
Als er een garantie wordt afgegeven kan de garantieverstrekker aan die garantie voorwaarden stellen. Houdt u zich niet aan deze voorwaarden dan kan dat als argument gebruikt worden om u geen garantie te verstrekken. Het is dan ook verstandig de onderhoudsbeurten te laten voeren.

Het voordeel van garantie is dat u tijdens de garantieperiode bij een gebrek alleen hoeft aan te tonen wat er kapot is. Het is aan de verkoper het tegendeel te bewijzen, of dat het product stuk is gegaan door verkeerd gebruik. In de praktijk wordt vaak eerder een oplossing bereikt in geval van garantie.

(non-) Conformiteit/ “Wettelijke garantie”
Het klopt dat u los gezien van de bovengenoemde garantie ook recht hebt op een deugdelijk product (wettelijke garantie).De bewijslast ligt daar bij de verkoper als het product binnen 6 maanden na aflevering een gebrek vertoont. De wet gaat er dan vanuit dat het gebrek al bij aankoop aanwezig was. Als de professionele verkoper vindt dat het product niet gebrekkig is, moet hij dat bewijzen.

De bewijslast ligt bij de koper als het gebrek pas 6 maanden of later na de aankoop naar voren komt. U moet dan bewijzen dat het product niet voldoet aan de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst mocht hebben. En dat het gebrek er al was ten tijde van de koop. Als de verkoper vervolgens aantoont dat het gebrek is veroorzaakt door verkeerd gebruik, dan moet u tegenbewijs leveren.

Meer informatie over garantie en klachten na aankoop vindt u op onze website.