Kamp. april 2016,blz.76. vraag 3. Van de 6 moeilijkste vragen. Nat. fietsverkeersexamen.

Vraag gesteld door LeoAa op 12 juni 2016

Antw.3B ??

Ik heb geleerd dat als fietser linksaf wil slaan, deze kijkt geeft richting aan en voorsorteert, tegen middenas, de auto MAG dan niet meer inhalen. Dan is de volgorde, doorgaand verkeer eerst daarna fietser en auto kunnen ongehinderd gelijktijdig verder. Dus antwoord C.

Is er wat gewijzigd in de verkeersgedrag na mijn examen in 1978?

Antwoord van David

ANWB Expert

In deze gelden er verschillende regels. Voor inhalen en afslaan gelden volgens het RVV 1990 Paragaaf 2 de volgende regels:

Artikel 11

1. Inhalen geschiedt links.

2. Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen afslaan, worden rechts ingehaald.

3. Fietsers dienen elkaar links in te halen; zij mogen andere bestuurders rechts inhalen.

4. Bestuurders die zich rechts van een blokmarkering bevinden mogen bestuurders die zich links van deze markering bevinden rechts inhalen.

5. Bestuurders mogen trams rechts inhalen.

Artikel 18

1 Bestuurders die afslaan, moeten het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of dat op dezelfde weg zich naast dan wel links of rechts dicht achter hen bevindt, voor laten gaan.

2 Bestuurders die naar links afslaan, moeten tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt naar rechts afslaan voor laten gaan.

3 Het eerste en het tweede lid gelden niet voor bestuurders van een tram.

In dit geval kunt u met de auto links voorsorteren, en kunnen bestuurders – als dit mogelijk is – rechts inhalen.