foute voorlichting bij aankoop fiets.

Vraag gesteld door Berry Hendriks op 26 februari 2017

Bij aankoop van mijn e-bike vertelde de verkoper dat de "Batavus Ego Fuego rb .
tegen mij dat deze fiets prima bij mij paste O.a. batterij in kettingkast verwerkt,
door zijn lichtgewicht ook prima zonder ondersteuning mee te fietsen is. Dit heb ik regelmatig bij rustig weer ook gedaan. Nu is na 4 jaar de batterij kapot , bediening knoppen 2 x vernieuwd, en ook de controller is vernieuwd .( schade rond de 700 euro )
Nu blijkt ook dat de motor na 4,5 jaar kapot te zijn !
En dit allemaal door verkeerde voorlichting, die nu wordt weg gewuifd !
Wat moet ik hiermee aan ? Moet de fiets als afgeschreven worden beschouwd ?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft 4 1/2 jaar geleden op advies van uw fiestenhandelaar een Batavus Fuego (e-bike) aangeschaft. Eris van alles defect gegaan. Onlangs heeft de motor het begeven. U stelt onjuist te zijn voorgelicht door de verkoper. Voorts vraagt u zich af hoe nu te handelen.

Zou u mij ter verduidelijking kunnen aangeven wat u bedoelt met onjuiste voorlichting verkoper?

Motor
Van de motor van een e-bike mag u verwachten dat deze in ieder geval langer meegaat dan 4 1/2 jaar. Ondanks dat de fabrieksgarantie verstreken is, kunt u zich als consument nog wel beroepen op de wettelijke garantie (Conformiteit art 7:17 BW e.v.). Voor een beroep op conformiteit dient u zich te wenden tot de verkoper.

Op grond van art 7:21 lid 1 juncto lid 2 BW komen de kosten voor vervanging/herstel in behinsel voor rekening vand e verkoper.

Meer informatie overklachten na aankoop vindt u op onze website.