Mag auto Tomtom of routeplanner op fietspad tijdens filmen routes?

Vraag gesteld door Boscoo op 17 februari 2018

Medewerker tomtom verklaarde dat hij een vergunning heeft voor rijden op fietspad. Claxonneren ter waarschuwing zou niet mogen. Langzaam rijden zou ook niet mogen. Er zou minimasl 20 km pu gereden moeten worden. Ik schrok me rot toen hij voorbij kwam. Ik had hem niet gehoord, noch verwacht op het fietspad toen hij me voorbij reed. M.i. Levensgevaarlijk!

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U vraagt of een auto van Tomtom op het fietspad mag rijden tijdens het filmen van route.

De ANWB gaat hier niet over. Het is mogelijk dat aan Tomtom een ontheffing is verleend om over het fietspad te rijden.

In de Wegenverkeerswet (inclusief het RVV) staan verkeersregels en verkeerstekens die gelden op de openbare wegen. Er kan aan bedrijven/instanties (zoals brandweer, nutsbedrijven, waardetransporten, politie) een ontheffing worden verleend van deze wet. Een ontheffing kan worden aangevraagd bij de beheerder van de weg. Meestal is dat het Rijk, de provincie, het waterschap of de gemeente. Het is mogelijk dat aan een ontheffing beperkingen of voorschriften worden verbonden.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Rijkswaterstaat.