Kinderen op e-bikes, moet daar een minimum leeftijd voor komen?

Vraag gesteld door Brnd op 19 mei 2016

Vrij recent overreed ik bijna een jongetje van een jaar of 8 dat met 25 km per uur uit een poortje kwam fietsen.... Op een E-bike! Als ik iets eerder was langs was gereden, had ik nu een trauma gehad.

Ik vind dat er een minimum leeftijd voor moet komen, nu deze apparaten zo licht worden dat jonge kinderen ze kunnen berijden, maar niet het verkeers inzicht hebben voor de snelheid die ermee bereikt kan worden.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent van mening dat er een minimum leeftijd voor bestuurders van e-bikes moet komen. Bij een standaard elektrische fiets met trapondersteuning (e-bike) zijn de verkeersregels voor de gewone fiets van toepassing. Dat betekent dat er geen minimumleeftijd geldt. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website: http://www.anwb.nl/rechtshulp/in-het-verkeer/verkeersregels/regels-voor-elektrische-fietsen

U vraagt zich af of de ANWB in dit geval iets kan betekenen. Wij zullen uw signaal registreren en doorsturen naar de betreffende afdeling binnen de ANWB. Als blijkt dat er vergelijkbare signalen van andere ANWB leden binnen komen, dan kan dat een start zijn van een lobby naar het bedrijfsleven of de politiek. Hoe meer ledensignalen over hetzelfde onderwerp, hoe groter de wens van onze leden om daarin hun belang te behartigen. Meer informatie over wat we nu doen, kunt u vinden op www.anwb.nl/belangenbehartiging