Is het mogelijk om fietsers met een auto of motorrijbewijs aan te spreken op hun slechte gedrag in het verkeer?

Vraag gesteld door jaap visser op 04 november 2016

Fietsers worden beschouwd als zwakke verkeersdeelnemers.
Maar volwassen fietsers die een auto of motorrijbewijs bezitten hebben kennis
van verkeersregels en zouden daarop afgerekend moeten worden als zij zich misdragen in het verkeer.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of het mogelijk is fietsers, die in het bezit zijn van een auto- en/of motorrijbewijs, aan te spreken bij wangedrag in het verkeer.

Vanzelfsprekend is het mogelijk dat een fietser in het algemeen aan te spreken bij overtreding verkeersregels en/of bij gevaarlijk rijgedrag. Het is echter niét mogelijk om fietsers die in het bezit zijn van een rijbewijs in het strenger aan te spreken op hun rijgedrag.

Wél kan een beschonken fietser in het bezit van een rijbewijs voor enkele uren een rijverbod - voor besturen van een motorvoertuig - worden opgelegd.