accu ebike

Vraag gesteld door kemerink op 08 mei 2018

in video worden genoemd versnelling en ondersteuning maar hoe zit dat dan, wat zijn de betere settings hieromtrent? En ik zie niks van frontale (lucht-) weerstand, de zwaardere man is namelijk breder. Ook zie ik niks over welke fietsinspanning de berijder zelf levert. Hoe werkt dat, bijvoorbeeld bij snel fietsen (geeft meer vermoeidheid), kom ik dan verder in km's?

Antwoord van Frank

ANWB Expert

De actieradius van een ebike wordt door veel factoren bepaald. Hoe meer de accu wordt ontzien, des te verder men komt.

Snel fietsen kost altijd meer energie tenzij men zelf de meeste arbeid verricht.

Het filmpje geeft geen antwoord op alle vragen, maar is alleen bedoeld om de aandacht op dit onderwerp te vestigen.

De firma Bosch heeft een mooie calculator gemaakt om inzicht te krijgen in de materie.