Verhoging staangeld met milieuheffing en overlast door wijziging parkeervoorziening

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 25 maart 2019

Vanaf 2002 hebben we een staanplaats met een daarop een stacaravan.

In 2017 is de camping verkocht
Wij hebben deze camping uitgekozen vanwege dat deze autovrij was. Dat wil zeggen de auto's op een parkeerplaats buiten op een parkeerplaats. Maximaal 9 x indien nodig , toegang op de camping. Voor onze staanplaats loopt een pad, dat fysiek was afgesloten.
Enkele weken geleden kregen van de nieuwe eigenaar  bericht dat de parkeerplaats is opgeheven en dat de auto's op 2 oude kampeervelden moeten worden neergezet. De auto mogen nog steeds niet bij de caravan worden geparkeerd.
Uit de situatie tekening blijkt dat de verplichte rijrichting pal voor onze uitgang van de door ons gehuurde plaats loopt en er dus dagelijks veel auto's voor onze plaats langskomen. Onze uitgang is minder dan 1 meter van het pad.
Wij zijn van mening dat onze kleinkinderen 2 en 4 jaar hierdoor extra gevaarlijk is geworden om bij ons op bezoek te komen, cq te overnachten en omdat het pas niet is geasfalteerd wij continu in de stofwolken zitten.

We willen graag weten of de aanpassing van het parkeerbeleid zonder enig vooroverleg of i.d. mag worden gedaan en wat onze rechten zijn om hier iets aan te doen.

Aanpassing staangeld
2 jaar geleden hebben wij bericht gekregen dat vanwege de overlast (het verwijderen van de campingplaatsen, het aanleggen van grote waterplassen en het bouwen van recreatiewoningen) er 2 jaar geen verhoging zou plaatsvinden van de tarieven. Al deze activiteiten vonden namelijk ook tijdens de openstelling van de camping plaats.
Echter eind oktober ontvingen we de rekening voor 2019 met daarop een nieuwe omschrijving van de kosten, milieuheffing. Hierdoor is er dus wel een verhoging van de kosten.

Mag een verhuurder deze heffing zonder vooraankondiging in rekening brengen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Al jaren lang heeft u een vaste plaats op een RECRON camping. Sinds enige jaren kent de camping een nieuwe eigenaar, welke een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd als parkeren en doorbelasting van een milieuheffing. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

Milieuheffing
Ik adviseer u de ondernemer per e-mail tekst en uitleg te vragen over deze kosten. Betreffen het kosten die voorheen in het jaargeld was opgenomen? Vraag om een specificatie.

Ingrijpende wijzigingen
Uiteindelijk bepaalt de ondernemer het reilen en zeilen op zijn camping. Zo kan de ondernemer bepalen dat het parkeerbeleid op de camping op de schop gaat. Jaarlijks kan de ondernemer het campingreglement aanpassen, zo lang deze maar niet in strijdt zijn met de RECRON-voorwaarden.

Bij ingrijpende wijzigingen dient de ondernemer dit uiterlijk zes maanden voor het einde van het overeenkomstjaar aan de recreant bekend te worden gemaakt (art 5 lid 2 RECRON voorwaarden voor vaste plaatsen).

Bezwaar
Wanneer meerdere recreanten bezwaar hebben tegen de aangekondigde wijzigingen, dan doet u er verstandig aan gezamenlijk bezwaar aan te tekenen bij de ondernemer. Wellicht dat u de ondernemer met moverende redenen kan bewegen om zijn besluit te heroverwegen.

Geschillencommissie
Mocht u er met de ondernemer niet tot een vergelijk komen, dan kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Meer informatie over stacaravan/chalet en uw rechten vindt u op onze website.