Nieuwe Europese benaming brandstoffen

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 01 april 2019

Ik merk dat veel Nederlandse tankstationhouders in de war zijn over de nieuwe brandstofbenamingen. Waar benzine met een octaangetal van 98 E5 hoort te heten, omdat hij tot 5% ethanol kan bevatten, en Euro95 E10, omdat die tot 10% ethanol kan bevatten, worden beide meer dan geregeld E5 genoemd, naast elkaar.

Dat is bijzonder verwarrend en het helpt niet bij de inburgering van de nieuwe namen. Zou u uw gewicht in de schaal kunnen leggen om hierover op korte termijn opheldering te verschaffen, vooral bij de pomphouders maar misschien ook bij het autopubliek?

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft een opmerking over de E5 en E10 aanduidingen voor benzine aan de pomp.

E10 is op sommige plekken al verkrijgbaar maar het is de bedoeling dat er in Nederland een verplichting zal komen. Dat houdt in dat tankstations verplicht E10 moeten aanbieden. Het tijdspad voor die verplichting is nog niet helemaal uitgestippeld maar de staatssecretaris heeft recent uitgesproken dat dit voor 2020 zal zijn. Verreweg de meeste stations zijn nog niet overgegaan om inmiddels óók E10 aan te bieden. Dat is dan ook de reden dat u die aanduiding ook nog niet tegenkomt.

Zoals het er nu naar uit ziet zal de verplichting in Nederland niet inhouden dat Euro95 vervangen wordt door E10 maar mogen Euro95 (de huidige E5) en E10 naast elkaar worden aangeboden. Dat het mag wil natuurlijk nog niet zeggen dat het ook gaat gebeuren. De meeste tankstations hebben 2 ondergrondse opslagtanks voor benzine’s, nu vaak één voor euro 95 en één voor een Premium Brandstof met octaangetal 98. Een extra opslagtank plaatsen is behoorlijk prijzig en zeker niet alle tankstations zullen die investering kunnen of willen doen. Dan wordt het kiezen of ze naast E10, een premium brandstof SUPERPLUS 98 (E5) of euro95 (E5) willen aanbieden. Vermoedelijk zal men voor de eerst genoemde optie gaan kiezen.

Maar in dit stadium zult u echter dus nog slechts heel incidenteel benzine tegenkomen met de E10 aanduiding met de daarbij inmiddels verplichte nieuwe herkenbare aanduiding. Wanneer u dus naast Euro98 met de E5 aanduiding nog altijd Euro95 kunt tanken met die zelfde E5 is dat om de simpele reden dat daar nog geen E10 verkocht wordt. Dat zal richting 2020 onder druk van de overheid zo langzamerhand gaanplaatsvinden. Dan zult u het E10 etiket dus wel steeds regelmatiger gaan tegenkomen.

Afbeeldingsresultaat voor e10 e5 anwb