Accu elektrische Renault niet leverbaar

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 19 maart 2019

Beste heer, mevrouw,

In het najaar van 2018 hebben  wij een Renault Fluence gekocht. Voor de accu van deze elektrische auto heeft Renault met ons een accuhuurcontract afgeslote.

Renault heeft vastgesteld dat de accu minder dan 75% van zijn oorspronkelijke capaciteit heeft. Het contract verplicht Renault de accu te vervangen. Tijdens het wachten op de nieuwe accu stelt Renault ons vervangend vervoer ter beschikking en betalen wij geen accuhuur.

Renault heeft ons onlangs het volgende gemeld:
"Er is geen zicht op de beschikbaarheid van een nieuwe accu;
Wij moeten ons vervangend vervoer inleveren;
We kunnen onze eigen elektrische auto weer in gebruik nemen en hoeven geen accuhuur te betalen of Renault koopt de auto in". 

Van andere Fluence rijders weten we dat de inkoopprijzen ongeveer 1.000 EUR lager liggen dan onze aankoopprijs van september 2018. Doorrijden met de Fluence is voor ons geen optie - de actieradius was eind vorig jaar 49 kilometer. Dit is voor ons dagelijks gebruik niet voldoende.

Mijn vragen aan de ANWB zijn:

  • Kan Renault het vervangend vervoer annuleren en van ons verwachten dat we in een auto met een actieradius van 49 kilometer gaan rijden?
  • Hoe kijkt de ANWB tegen de inkoop van onze auto door Renault aan? Wat bepaalt of de inkoopprijs redelijk is?


Vriendelijke groet

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In het najaar van 2018 heeft u een nieuwe Renault Fluence geleverd gekregen. Tevens heeft u met Renault een huurovereenkomst getekend voor de huur van een accupakket. Indien de capaciteit van de accu minder is dan 75% van de oorspronkelijke capaciteit, dan zal Renault het accupakket vervangen. Nu doet zich het probleem voor, dat de capaciteit van het accupakket onder de grens van 75% zit, echter Renault kan de accupakketten (tijdelijk) niet meer leveren. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

Soortgelijke vraag is hier eerder gesteld. Ik verwijs u hier naar het antwoord.

Leenauto
Wanneer de dealer weigert voor een langere termijn een leenauto ter beschikking te stellen, dan kunt u - nu er sprake is van non-conformiteit - de kosten van een huurauto als schade verhalen via art 7:24 lid 1 BW e.v.

Ontbinding overeenkomst
Nu het accupakket (huur) een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de auto, kan het probleem met het accupakket onder het regime van consumentenkoop geschaard worden. Nu het accupakket ondeugdelijk is, en derhalve niet voldoet aan de redelijke verwachting op grond van de overeenkomst (non-conformiteit art 7:17 BW).

Nu sprake is van non-conformiteit en de remedies in art 7:21 lid 1 BW (langdurig) niet mogelijk blijken, resteren de mogelijkheden tot prijsvermindering, schadevergoeding en ontbinding.

De remedie ontbinding (art 7:22 lid 1 BW) ligt hier dan het meest voor de hand. In geval van ontbinding van de overeenkomst op grond van non-conformiteit zou in lijn van het Quelle arrest (Hof van Justitie uit 2008) de verkoper geen gebruiksvergoeding in rekening mogen brengen. Ofwel; bij ontbinding van de koopovereenkomst dient u de auto terug te leveren, en dient de verkoper op zijn beurt de koopsom aan u terug te betalen.


Link (verwijzing naar eerder gegeven antwoord): https://www.anwb.nl/experts/juridisch/43/huurcontract-accu-renault-fluence