Verkeer

Vraag gesteld door P. Deg op 02 maart 2019

1. Waarom worden sommige verbodsborden niet opgeheven?
2. In een wijk waar een snelheidsbeperking geldt zouden verkeersdrempels met de aangegeven snelheid genomen moeten kunnen worden. In de praktijk blijkt dat dikwijls niet te kunnen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af waarom sommige (overbodige) verbodsborden niet worden opgeheven.

  1. Of verbodsborden opgeheven kunnen worden hangt van de plaatselijke omstandigheden af. Wegbeheerders kunnen aan de hand van een bestaande handleiding hun bordenbestand saneren. Echter soms wordt er slordig mee omgegaa; zo willen er nog wel eens borden blijven staan  na wegwerkzaamheden en dergelijke.
  2. Verkeersdrempels worden inderdaad nogal eens verkeerd aangelegd.  Ook wij vinden dat de drempel met de toegelaten snelheid goed te nemen moet zijn. Het ene voertuig of het andere scheelt echter nog wel.  Daarnaast kiezen wegbeheerders soms voor een gemiddelde snelheid van bijvoorbeeld 30 km/uur met als gevolg dat men de drempels maar met 15 of 20 km/uur kan nemen. ANWB heeft dit in het verleden aangekaart bij de mensen die de ontwerprichtlijnen maken en voor een deel zijn onze wensen ook overgenomen. Niet iedere wegbeheerder houdt zich – afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden – aan die richtlijnen. Zie ook bijgaand informatieblad.