Ruitrubbers schade

Vraag gesteld door M. Napjus op 21 februari 2019

Ik heb een Citroën c1 5 deurs met klikramen, zij achter. Mijn auto was al jaren zeer vochtig. Geen idee waar dat vandaan kwam. Ik ben gaan zoeken en tot mijn schrik bleek de bevestiging van het klik systeem en de ramen (verlijmde punten) totaal los te zitten. Dus als ik 120/130 km per uur over de snelweg zou gaan... kon mijn klik raam spontaan los schieten en op een niets vermoedende achterligger zijn auto klappen.

Nu mijn vraag: waarom word het raam bevesteging klik systeem en het rubber van elke raam omlijsting dat langzaam vergaat door wind en uitdroging niet tijdens de APK gecontroleerd? Ik zelf ben erg geschrokken van het los zitten van de klik ramen en had de gevolgen die hadden kunnen gebeuren, misschien met mede weg gebruikers niet na kunnen vertellen, als deze i.d.d. los waren geraakt. 

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt zich af of een loszittende zijruitconstructie geen onderdeel zou moeten zijn van de APK.

Een APK keuring geeft aan dat de auto op dat moment van de keuring aan de minimale veiligheidseisen voldoet. In de APK keuringseisen is de bevestiging van een dergelijke zijruit inderdaad niet opgenomen. De keuringseisen zijn vooral gericht op remmen, banden, verlichting, autogordels, stuurinrichting maar óók de carrosserie zoals de voorruit en voorste zijruiten. Wat ruiten betreft zijn de eisen dus gericht op voldoende zicht voor de bestuurder.

Zoals gezegd is de inzet van de APK de minimale eisen aan veiligheid en milieu. Een loszittende ruitconstructie zoals bij uw C1 weegt wat dat betreft wellicht minder zwaar dan bijvoorbeeld het remsysteem of stuurinrichting waar duidelijk wel hele gerichte keuringseisen voor zijn. De RDW heeft wat dat betreft een weloverwogen keuze gemaakt wat de belangrijkste veiligheids- en milieueisen zijn die ook binnen een redelijk keuringstijd aan bod moet kunnen komen. 

Sinds de verplichte keuring voor personen- en bestelauto’s (‘APK-2’ voertuigen) in 1985 is ingevoerd zijn de keuringseisen regelmatig bijgesteld en aangepast. Maar wellicht komt dit gebrek te sporadisch voor om dit als zwaarwegende keuringseis in het APK reglement op te nemen.