Diesel uitstoot

Vraag gesteld door D. Westerlaan op 12 februari 2019

In de Kampioen nr2, stelling waar/niet waar. Kader 'waarom is diesel zo schadelijk' de zin: diesels van voor 2009 vervuilen het meest.
Volgens mij zijn ze op roetuitstoot vervuilender (wat nauwelijks invloed heeft op de gezondheid, want de partikels zijn te groot om door het lichaam opgenomen te kunnen worden. De neerslag is niet fijn voor het milieu, dat is duidelijk). Uitstoot van PM10 is bij een moderne commonrail diesel 5x hoger dan bij een oude pompverstuiver diesels, mooi niet zichtbaar die fijnstof. Is het daarom ook niet zo dat oude uitlaten naar beneden gebogen waren en de nieuwsten mooi recht:lijkt schoon. Geen zwarte pijp immers.

Er zijn al veel rapporten (Duitsland o.a.) die aangeven dat het weren van de oude diesels GEEN verbetering van de fijnstofconcentratie in die beruchte milieu zônes heeft opgeleverd. En die onbenullen van wethouders maar ongefundeerde milieumaatregel er door drukken.

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U reageert op een artikel over diesel in de Kampioen van februari 2019. Uw bewering over de uitstoot van roetdeeltjes door een moderne diesel versus een oude diesel kan ik in geen onderzoek bevestigd zien.

Voor wat betreft het standpunt van de ANWB over milieuzones:
De ANWB is voorstander van schone lucht en steunt de overgang naar verkeer zonder schadelijke uitstoot. Een milieuzone kan op onze steun rekenen wanneer deze daar substantieel aan bijdraagt.

In de praktijk geldt dat met name bij grote steden met een aanzienlijk verkeersaanbod.

Bij invoering van een milieuzone ziet de ANWB de noodzaak voor aanvullende maatregelen om te garanderen dat al onze leden de stad in kunnen. Denk hierbij aan uitzonderingen (bv. voor oldtimers), ontheffingen (bv. voor gehandicapten), een overgangsregeling en compensatie voor mensen die fors beperkt worden in hun mobiliteit of genoodzaakt worden hun voertuig te vervangen.

Verder moet er naar worden gestreefd dat binnen Nederland, en zelfs Europa, de invoering met dezelfde regels, aanduiding en methode van handhaving gebeurt. Er moet worden voorkomen dat er een lappendeken ontstaat wanneer elke stad zijn eigen regeling in voert. 

Maar ook zonder het instellen van een milieuzone zijn er maatregelen die de lucht in de stad schoner kunnen maken. Denk dan bijvoorbeeld aan het stimuleren van het openbaar vervoer en elektrische mobiliteit, parkeerbeleid, verkeersmaatregelen of zelfs een heel verkeerscirculatieplan. Zeker in kleinere steden hebben deze, soms ook goedkopere, maatregelen onze voorkeur. 

Tot slot wil de ANWB dat ook andere bronnen van luchtvervuiling dan het personenverkeer worden aangepakt.