Auto & motor

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 06 februari 2019

Mijn vraag gaat over het verhalen van kosten voor vervangend vervoer die ik gemaakt heb door een technisch gebrek aan mijn scooter binnen de garantie periode.

Begin 2018 heb ik een elektrische scooter gekocht. Begin december ging deze kapot door een technisch gebrek. De fabrikant werkt met derden om de service aan de scooters te verrichten. Uiteindelijk duurde het 8 weken voordat mijn scooter gerepareerd was en in die periode heb ik geen gebruik kunnen maken van mijn scooter. Hierdoor was ik genoodzaakt om ander vervoer (openbaar vervoer) te regelen om naar werk te kunnen. Deze kosten van het vervangende vervoer weigeren ze te vergoeden.

Mijn vraag is: aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak te maken op een vergoeding van de door mij gemaakte kosten? Of heb ik hier überhaupt geen recht op? Zo ja, heeft u tips hoe ik deze beslissing het beste kan aanvechten?

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt in begin 2018 een elektrische scooter gekocht. Begin december 2018 kreeg die scooter een technisch gebrek. De reparatie aan de scooter duurde bijna 8 weken. In de tussentijd hebt u €275,- aan OV kosten gemaakt om op uw werk te komen. De kosten worden niet vergoed door de verkoper. U vraagt zich af of u dat kunt aanvechten.

In artikel 7:21 lid 3 BW is het volgende bepaald:

“De verkoper is verplicht om, mede gelet op de aard van de zaak en op het bijzondere gebruik van de zaak dat bij de overeenkomst is voorzien, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper, zijn in lid 1 bedoelde verplichtingen na te komen.”

Hiervan uitgaande zou u de verkoper kunnen aanspreken op de door u gemaakte OV kosten om op uw werk te komen. Zonder het gebrek aan uw scooter had u die kosten namelijk ook niet hoeven maken. Dat is nu eenmaal het risico dat de verkoper loopt als bedrijf. Let er wel op dat de normale kosten die u gehad zou hebben, zonder gebrek aan uw scooter, in mindering gebracht kunnen worden op het bedrag dat u van de verkoper vordert. Voorts wordt ook bekeken of u de kosten had kunnen beperken door bijvoorbeeld op een andere manier naar uw werk te reizen (als u bijvoorbeeld op fietsafstand woont dan had u in het kader van de schadebeperkingsplicht ook voor die optie kunnen kiezen).