Aankoop auto die schade blijkt te hebben

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 14 februari 2019

Wij hebben een auto gekocht in Alphen aan de Rijn namelijk een Renault Twingo uit 2008 met 68k km op de teller. De auto ziet er op op het eerste gezicht goed uit en was mooi gepoetst. Ik heb bij het bedrijf alle deuren open gedaan en gekeken naar de naden van de deuren behalve de koffer bak. Wat wel opviel is dat er een aantal druiper op de kofferbak zaten. Ik heb hier gevraagd of de auto schade heeft gehad en hier werd volmondig nee op gezegd. En zo leek het ook van buiten. Omdat wij bij thuiskomst zagen dat de kofferbak niet netjes aansloot op de auto wilde wij hem laten stellen bij een Renault dealer in Hoorn. Deze kwam er al vrij snel achter dat de auto schade heeft gehad aan de achterkant en dat deze is recht getrokken. De lak is slecht en bladdert al af en de schade was volgens hem niet goed gerepareerd. De kosten om dit wel te laten doen zouden tussen de 2000 en 2500 euro zijn.

Uiteraard zijn wij hier erg van geschrokken en hebben direct contact gezocht met het betreffende bedrijf die gelukkig meteen hun excuus aanboden. En we hebben zwart op wit dat we of een andere auto van hem krijgen die wel aan onze eisen voldoet of we kunnen deze op zijn kosten laten maken. Nu mijn vraag, hoeveel recht heb ik als consument in dit geval als de dealer mij niet op de hoogte gesteld heeft van schade en ook aangeeft dit zelf niet gezien te hebben. Kan ik de koop dan nog ongedaan maken?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Recentelijk heeft u bij een autobedrijf een gebruikte Renault Twingo (2008/ 68.000 km) aangeschaft. De auto zou volgens de verkoper schadevrij zijn. Kort na levering blijkt de auto wel degelijk schade te hebben gehad, welke bovendien slecht hersteld is. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Wettelijke garantie (art 7:17 BW)
Bij het aangaan van een koopovereenkomst is de verkoper verplicht om een zaak te leveren die aan de overeenkomst voldoet. Een zaak voldoet niet aan de overeenkomst indien deze, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Een koper mag in elk geval verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet hoefde te betwijfelen. Dit alles staat zo opgenomen in artikel 7:7 Burgerlijk Wetboek.

Nu de verkoper erkent dat hij een auto heeft geleverd, die niet aan de overeenkomst voldoet, kunt u van de verkoper eisen, dat hij de schade hersteld, of een gelijkwaardige auto levert (welke aan dezelfde specificaties voldoet), dan wel ontbinding van de koopovereenkomst in het geval de verkoper niet thuis geeft, of herstel of vervanging in alle redelijkheid niet van de ondernemer verlangd kunnen worden.

Kosten herstel
Wanneer er sprake is van non-conformiteit (art 7:17 BW) dan komen de reparatiekosten voor rekening en risico van de ondernemer) art 7:21 lid 2 BW).

Dwaling (art 6:228 BW)
Er is sprake van dwaling wanneer een overeenkomst wordt gesloten op basis van een onjuiste voorstelling van zaken. Bij een juiste voorstelling van zaken zou de koper de koop niet hebben gesloten of niet voor deze prijs.

Bij dwaling wordt er een overeenkomst gesloten op basis van verkeerde informatie. Deze informatie moet zo belangrijk zijn dat als de koper het had geweten, hij de koop niet zou hebben gesloten of voor een aanzienlijk lagere prijs.

De verkoper heeft een mededelingsplicht en de koper heeft een onderzoeksplicht. Zaken die hij/zij belangrijk vindt moet hij/zijonderzoeken en bespreken voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Nu de verkoper stelde dat de auto geen schade heeft (gehad), ontslaat deze informatie u van nader onderzoek hiervan.

Op grond van dwaling kunt u vernietiging van de koopovereenkomst vorderen, dan wel gedeeltelijke vernietiging van de koopovereenkomst. In het eerste geval dient u de auto terug te leveren aan de verkoper, en dient de verkoper op zijn beurt de volledige koopprijs aan u terug te betalen. In het tweede geval dient de verkoper u een gedeelte van de koopprijs terug te betalen, ter grootte van het begrootte schade aan de auto (€ 2.000,- a € 2.500,-).

Geschillencommissie
Wanneer de ondernemer is aangesloten bij de BOVAG, kunt u een eventueel geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie, eventueel met behulp van rechtsbijstand.

Meer informatie over klachten na aankoop of dwaling bij aankoop vindt u op onze website.