Vervolg kogeldruk

Vraag gesteld door Aess op 06 februari 2019

De vraag door mij op 4 februari 2019 werd door de ANWB expert Frank Clavaux niet afdoende beantwoord; er wordt uitgegaan van het feit dat de maximale kogeldruk=verticale druk, zoals de fabrikant van de auto dit stelt, ook de wettelijke is!

Op infopolitie worden andere wettelijke eisen gestelt, zoals de kogeldruk van de trekhaak dat leading is. Echter is begrijp de voorzichtigheid van de ANWB in de advisering echter de uitspraak dat de resultante van de krachten de druk op de kogel in het bestaande voorbeeld overschrijden, lijkt mij niet gegrond en is niet gebaseerd op evidence. Te meer omdat trekhaken in eerste instantie vervaardigd zijn om aanhangers en caravans te trekken en hierbij aangegeven wordt, buiten de maximale kogeldruk, wat er getrokken mag worden. Echter bij fietsdragers speelt een combinatie van factoren een rol, die niet vergelijkbaar is met aanhangers. In veel gevallen wordt de fietsdrager rondom de kogel geklemd en is er niet alleen sprake van alleen maar kogelbelasting; verder zijn er ook fietsdragers die ook voor een deel op de hals van de kogel worden bevestigd en dus een andere krachtenpatroon ontwikkelen.

In mijn optiek is het dus uiterst zinvol om net onderzoek te doen naar de belasting van de trekhaak bij gebruik van een fietsdrager en het is de ANWB die hier vele vragen krijgt van haar leden en hier al dan niet in samenwerking met een technische universiteit onderzoek naar kan doen. Maar misschien bestaan er wel onderzoeken die dit aangetoond hebben en dan verneem ik dit graag van de ANWB. ANWB, waarom geen onderzoek; je leden vragen erom! Extra vraag: is uit onderzoek bekend, dat een uit de slip geraakte caravan, die op zijn kop ligt, van invloed is geweest op de auto, maw is het frame, trekhaak etc hierdoor veranderd kwa structuur?

Antwoord van Frank

ANWB Expert

Ik begrijp dat mijn antwoord op het vorige bericht u niet goed uitkomt.

Wij hoeven niet voorzichtig te zijn in onze uitspraken over dit onderwerp, want wij citeren gewoon de wettelijke eisen. De kogeldruk van een auto wordt statisch opgegeven. Het maakt daarbij niet uit of de kogeldruk een last is van een fietsendrager of een aanhanger. Het is daarom geen advies van ons, maar een vaststaand feit.

Dat er in de praktijk allerlei andere krachten op de trekhaak kunnen komen en waar die dan ook aangrijpen is niet relevant.

Het heeft geen zin om allerlei onderzoeken te gaan doen, want het zijn de autofabrikanten die de kogeldruk bepalen en die wordt vastgelegd in de Europese typegoedkeuring. Daar hebben buitenstaanders later geen invloed meer op.

Indien een caravan verongelukt, komen er dusdanig grote krachten vrij dat er vervorming aan de trekhaak kan zijn ontstaan. Ook bij een aanrijding van de auto aan de achterzijde moet de haak preventief worden vernieuwd. Ik ken geen instantie die daar extra onderzoek naar gedaan heeft.