BPM verhoging per september 2018?

Vraag gesteld door Ellert op 12 juni 2018

Ben toe aan een nieuwe auto. Volgens de dealer gaan per 1 september a.s. de prijzen i.v.m. BPM verhoging omhoog. Is dat juist en met hoeveel?

Antwoord van Leo Ruijgrok

ANWB Expert

U vraagt of er per september 2018 een BPM verhoging op het programma staat.

Op onze wesite vindt u een factsheet autobelastingen 2018 waaruit blijkt dat er in september 2018 geen wijzigingen zijn.

Wel gaat er iets veranderen in de berekenmethode waarbij de nieuwe WLTP waarde wordt teruggerekend naar de oude NEDC waarde.

WLTP in plaats van NEDC

Er ligt nog wel een uitdaging. Het tariefstelsel BPM is gebaseerd op de CO2-uitstoot van auto’s gemeten bij de typegoedkeuring. Jarenlang is hiervoor de NEDC-emissietest gebruikt. Echter vanaf september 2017 is voor nieuwe modellen in de typegoedkeuring de NEDC vervangen door de WLTP test. Dit is een meer realistische verbruiksmeting die resulteert in een hogere CO2 uitstoot. Het is de bedoeling dat vanaf september 2018 alle nieuw verkochte auto’s een WLTP waarde hebben.

Voorlopig wordt voor het bepalen van de BPM de hogere WLTP waarde met een rekentool teruggerekend naar een lagere NEDC waarde. De overheid heeft toegezegd dat de omschakeling van NEDC naar WLTP niet mag leiden tot hogere BPM opbrengsten. Dit zou betekenen dat de BPM tarieven (naar beneden) bijgesteld moeten worden.

Op dit moment ziet het er naar uit dat in de loop van 2019 of begin 2020 nieuwe BPM tarieven op basis van de WLTP geïntroduceerd worden.

Op onze website leest u alles over belasting voor personenauto's en motorfietsen.***

Reactie van Marcus070:

Toch is Bpm enorm verhoogd met name Renault Scenic en Mazda cx5
€3500 of meer zelf....***

Reactie van henkhelweg:

De informatie van dhr Ruijgrok impliceert dat met de introductie van WLTP er voor dit jaar geen tariefsverhoging plaatsvindt bij het kopen van een auto in 2018 en de oude NEDC voor dit jaar gehandhaafd blijft. Is deze stelling juist of verandert er echt iets vanaf 1sept 2018 ?***

Reactie van Leo Ruijgrok:

Er spelen een aantal zaken.

1. Er komt bij de Overheid meer BPM binnen dan geraamd terwijl afgesproken was dat veranderingen budgetneutraal zouden uitpakken. De regering stelt dat de hogere opbrengst komt omdat mensen duurdere en luxere modellen kopen. Die leveren automatisch meer BPM op. Dat zal voor een deel kloppen maar een ander aspect is dat de 'autonome vergroening' (het zuiniger worden van auto's door voortgang der techniek los van de beïnvloeding van de politiek) voorlopig minder groot is dan gedacht, terwijl elk jaar de BPM tarieven worden bijgesteld op basis van die veronderstelde autonomen vergroening.

2. De overgang naar een nieuwe test.
Het tariefstelsel BPM is gebaseerd op de CO2-uitstoot van auto’s gemeten bij de typegoedkeuring. Jarenlang is hiervoor de NEDC-emissietest gebruikt. Echter vanaf september 2017 is voor nieuwe modellen in de typegoedkeuring de NEDC vervangen door de WLTP test. Dit is een meer realistische verbruiksmeting die resulteert in een hogere CO2 uitstoot. Het is de bedoeling dat vanaf september 2018 alle nieuw verkochte auto’s een WLTP waarde hebben. Voor de BPM berekening worden de WLTP waarden met een rekentool omgezet naar NEDC. De overheid heeft toegezegd dat de omschakeling van NEDC naar WLTP niet mag leiden tot hogere BPM opbrengsten.Op dit moment zien we dat de omrekening niet feilloos werkt. Regelmatig zien we dat nieuwe auto's plotseling een veel hogere CO2 krijgen, met als gevolg ook een veel hogere BPM

De ANWB heeft de in 1 en 2 gesignaleerde problemen aangekaart bij het Ministerie (zie onder andere https://www.anwb.nl/auto/nieuws/2018/januari/groei...) en gepleit voor aanpassing van de BPM tarieven.Het Ministerie heeft aangegeven eerst verder onderzoek te willen doen en in 2019 niet met een aanpassing te komen.
Als ANWB denken we dat er rond september al meer inzicht moet zijn in de effecten van 1 en 2 op de BPM. Onze inzet zal zijn om via politieke lobby de BPM toch aangepast te krijgen. Hierin zullen we samen optrekken met o.a. Rai, Bovag en VNA (autolease).***

Reactie van F.KEUZENKAMP:

Wat is er over van de voorgenomen afschaffing van de BPM ?

https://nos.nl/artikel/2037260-wiebes-gaat-bpm-vanaf-2017-in-fasen-afschaffen.html***

Reactie van Menno Neeteson:

In Autobrief II liggen de autobelastingen over de periode 2017 - 2020 vast. Daarin is een gemiddelde afbouw van de BPM overeengekomen, stapsgewijs. De afbouw is zo vormgegeven dat rekening gehouden wordt met het jaarlijks zuiniger worden van auto's (de autonome vergroening). Een bepaald type auto dat niet zuiniger wordt maar dezelfde CO2 uitstoot behoudt, krijgt, door de jaarlijkse wijzigende grenzen en tarieven, te maken met een hogere BPM.

Inmiddels hebben we gezien dat de totale BPM inkomsten van de Overheid niet afgebouwd worden (zoals gepland), maar juist stijgen. Dat is het gevolg van een combinatie van ontwikkelingen. Er worden meer onzuiniger en luxere auto's verkocht (de trend van SUV achtige modellen, ook in het B en C segment). De in de modellen (tariefstelling) voorziene autonome vergroening wordt niet gehaald. De CO2 uitstoot van nieuw geteste auto's (die met een rekentool wordt teruggerekend) blijkt in veel gevallen aanmerkelijk hoger dan de oude CO2 meetwaarde.

De ANWB heeft dit probleem (meer BPM inkomsten terwijl minder was afgesproken) gesignaleerd en aangekaart bij het Ministerie. Daar stopt het niet, we blijven via de gangbare kanalen pleiten voor aanpassingen om recht te doen aan de uitgangspunten en afspraken van één BPM afbouw én twee dat de invoering van een nieuwe test niet tot hogere kosten voor autokopers mag (bpm) leiden.