Letselschade

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 23 januari 2019

Graag wil ik contact met een juridisch adviseur.

Na een eenzijdig ongeval heeft de reis- en ongevallenverzekering een blijvend invalide percentage vastgesteld waarbij ik het niet eens ben.

Gaarne advies of het percentage gerechtvaardigd is en/of over de mogelijkheden van bezwaar tegen het percentage.
 

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft een eenzijdig ongeval gehad. U heeft een uitkering ontvangen van uw reis- en ongevallenverzekering. U bent het echter niet eens met de hoogte van de uitkering (het toegepaste ‘blijvend invalide’ percentage).

Over het algemeen vindt de bepaling van het percentage ‘blijvende invaliditeit’ plaats aan de hand van een objectieve maatstaf: de mate van invaliditeit van het hele lichaam als gevolg van het letsel. Dit wordt meestal vastgesteld door een medisch adviseur. U zou de verzekeraar om een kopie van de onderbouwing door de medisch adviseur kunnen vragen. En als u het daar niet mee eens bent, om een heroverweging of om een second opinion kunnen vragen.

Mocht u er niet uitkomen, dan staat er in de polisvoorwaarden meestal een geschillenregeling, waarop u zich kunt beroepen als u het niet eens bent met de beslissing van de verzekeraar.