Kogeldruk info van dealer/importeur

Vraag gesteld door Wil Vugts op 08 oktober 2017

Ik heb in juni 2017 een nieuwe Toyota Yaris Hybrid besteld. Levering 27-9-2017. Bij de koop ook een fietsendragerbeugel besteld. In de brochure en technische specificaties van 1-5-2017 alsmede in het contract en op de factuur staat de beugel vermeld met een kogeldruk en max last van 60 kg. Bij levering van de auto blijkt er ineens een beugel onder te zitten met een max last van 50 kg. Bij levering vd auto zijn we hier niet over ingelicht.
Tot nu toe ook geen nadere uitleg van het autobedrijf of importeur gehad. De nieuwe brochure van 1-9-2017 geeft ineens 50 kg aan.
We hebben deze auto mede gekocht vanwege de 60 kg beugellast.
Kan dit zomaar gezien de info en ons gesloten contract bij de koop ? We hebben niet gekregen wat afgesproken is !!

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

NA levering van uw nieuwe Toyota Yaris Hybride blijkt dat de kogeldruk niet 60 kg, maar slechts 50 kg te bedragen. Mede vanwege de kogeldruk van 60 kg heeft u voor deze auto gekozen. De kogeldruk van 60 kg staat op de koopovereenkomst, factuur en stond bij aankoop ook in de brochure. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

De verkoper heeft u niet de auto geleverd welke niet voldoet aan de overeenkomst. Vraag is nu of de kogeldruk dusdanig essentieel en zwaarwegend genoeg is om ontbinding van de koop te rechtvaardigen.

Vaststaat dat u de auto heeft gekocht mede op basis van een kogeldruk van 60 kg. Ofwel; de kogeldruk was essentieel voor u.

Nu de auto blijkbaar alleen nog leverbaar is met een kogeldruk van 50 kg, maakt dat de verkoper zijn verplichtingen blijvend onmogelijk niet kan nakomen.

Conclusie: nu de kogeldruk voor u essentieel is, de verkoper blijvend zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet kan nakomen, maakt dat de koopovereenkomst ontbonden kan worden. U dient de auto aan de verkoper terug te leveren. De verkoper dient op zijn beurt het volledige aankoopbedrag aan u terug te betalen.

BEschikt u over rechtsbijstand? Schakel deze dan in.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.