Problemen met universeel garagebedrijf na getekend koopcontract maar nog niet geleverde auto

Vraag gesteld door marcburgers op 24 april 2017

Op 15 april heb ik een koopovereenkomst gesloten voor een peugeot 207 SW waar ik op die dag €500,- voor aanbetaald heb op een bedrag van €5500,- wat we zijn overeengekomen. Volgens de advertentie komt de auto uit 2008, heeft ongeveer 72.000 km gelopen met NAP en word met onderhoudspapieren geleverd. 19 april is het 1ste telefonisch contact geweest. Met de vraag of het kenteken al bekend was ivm regelen auto verzekering. Het kenteken was nog niet in hun bezit. De vraag gesteld hoe dit kwam aangezien ze in het bezit hoorde te zijn van het kentekenbewijs. Bleek dat de auto ingevoerd was, land van herkomst is onbekend,er word geadverteerd dat er NAP bij zit, hoe kan dit als de auto niet uit NL komt.Gisteren opnieuw contact gehad met het bedrijf. Kenteken bekend: NT-360-V. Op de site van RDW bleek dat de auto van 2007 is,niet van 2008. Ik heb dezelfde dag nog met hen gebeld, aangegeven dat ik een auto uit 2008 koop, niet uit 2007. Ik werd later terug gebeld en er werd verteld dat het op een misverstand beruste, hij gaf me hierin gelijk. De verkoper stelde voor 12 maanden i.p.v. 3 maanden garantie te geven op alle draaiende delen excl. arbeidsloon. Vandaag opnieuw contact gehad met verkoper dat ik helemaal van de verkoop af zie daar er van de verkoop niets klopt. Ik heb tot op heden nog altijd geen onderhoudsboekjes gezien, zij blijven aangeven dat er een NAP aanwezig is, niet mogelijk bij een ingevoerde auto. En blijkt dus dat de auto ingevoerd is. De verkoper wil uiteindelijk €500,- van de prijs af doen+1 jaar garantie geven op alle draaiende delen excl. arbeidsloon. Aangegeven hier niet op in te gaan en van de verkoop af te zien wil hij hier niet in meebewegen. Hij reageerde zeer agressief hierin. Ik heb aangegeven dat ik van de koop af zie omdat ik onder valse voorwendselen de auto heb gekocht en wil mijn € 500,- terug. Zij weigeren hierin mee te bewegen en geven aan dat als ik van de koop af zie 25% annuleringskosten zou moeten betalen. Wat tevens nergens vermeld staat. Overigens email is geprobeerd maar wordt niet op gereageerd Rechtsbijstand wil ook niet meewerken Wat nu??

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

U hebt een koopovereenkomst gesloten voor de aanschaf van een tweedehands auto. Daarvoor hebt u een aanbetaling van €500, - gedaan. Vervolgens blijkt dat u niet juist geïnformeerd bent. Zo ontdekt u dat de auto niet uit 2008 maar uit 2007 komt. Daarnaast lijkt er geen NAP aanwezig te zijn terwijl dat voor de koop wel aangegeven is door de verkoper. Ook blijkt de auto ingevoerd te zijn. U hebt er geen vertrouwen meer in en wilt van de koop af en u wilt uw aanbetaling terug. De verkoper geeft hier geen gehoor aan en uw rechtsbijstand wil ook niet meewerken.

Koop = koop
In beginsel geldt dat u gebonden bent aan de koopovereenkomst. De wet biedt enkele mogelijkheden om van de overeenkomst af te komen. Bijvoorbeeld in geval de auto niet voldoet aan de verwachtingen die u daarvan mocht hebben (non-conformiteit). Of indien u de overeenkomst niet had gesloten als u de juiste informatie had gehad (dwaling).

Onderzoeksplicht en mededelingsplicht
Bij de koop van een nieuw product mag u er vanuit gaan dat deze de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn. Bij de koop van een gebruikt product zoals een tweedehands auto mag u daar niet zomaar vanuit gaan. U hebt als koper namelijk de verplichting om onderzoek te doen, zoals het maken van een proefrit en doorvragen bij de verkoper over zaken die voor u belangrijk zijn. U mag bij de aankoop afgaan op wat de verkoper over het product vertelt. De verkoper heeft een informatieplicht. Hij moet u informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn.

Non-conformiteit/dwaling
Zoals hierboven al aangegeven kent de wet een tweetal mogelijkheden. De eerste is een beroep op ontbinding in geval van non-conformiteit. Als de auto niet voldoet aan de verwachtingen die u ervan mocht hebben kunt u zich daar namelijk op beroepen. In geval van dwaling hebt u onjuiste informatie gehad bij het sluiten van de overeenkomst. U moet bewijzen dat als u de juiste informatie had gehad, u de koopovereenkomst niet gesloten zou hebben.

Uw geval
In uw specifiek geval lijkt het te gaan om een geringe tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de verkoper. Het gaat hier namelijk om een nadeel dat eenvoudig op te heffen is waardoor een rechter niet snel tot ontbinding dan wel vernietiging van de overeenkomst over zal gaan. Het feit dat de auto uit een ander bouwjaar komt en ingevoerd blijkt te zijn kan eenvoudig gecompenseerd worden door te onderhandelen over een prijsvermindering, extra garantie en bijvoorbeeld vergoeding van arbeidskosten gedurende een bepaalde periode.

Het advies is dan ook om de verkoper in de gelegenheid te stellen om met een redelijk(e) voorstel/oplossing te komen. Indien u er dan niet uitkomt, en de verkoper is aangesloten bij een brancheorganisatie die toegang geeft tot de geschillencommissie/direct is aangesloten bij de geschillencommissie, kunt u overwegen om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.