milieuvignet

Vraag gesteld door Jeroentje op 03 augustus 2018

heb ik die nodig in Frankrijk?

Antwoord van Jos

ANWB Expert

Uw vraag gaat over het Franse milieuvignet.

U heeft een dergelijk vignet niet per definitie nog tenzij u bepaalde steden gaat bezoeken. Incidenteel kan er ook een tijdelijke zone zijn wanneer er sprake is van ernstige luchtvervuiling.

U kunt het beste onze pagina Milieuzones in Frankrijk om vast te stellen of uw bezoek een sticker noodzakelijk maakt.

UPDATE:

De milieumaatregelen in Frankrijk zijn vanaf juli 2019 aangescherpt. Alle Franse steden en departementen kunnen een milieuzone instellen, permanent, of tijdelijk als er ernstige luchtvervuiling wordt gemeten. Om niet voor verrassingen te komen staan, raden we u aan om een milieusticker aan te schaffen. De kosten zijn niet hoog (€ 4,21) en de sticker blijft geldig (voor het betreffende kenteken).

Op onze website kunt u meer (en de meest actuele stand van zaken) lezen over de milieuzones in Frankrijk.