vervangen van aansluitstuk achterop de cilinderkop te verwachten voor BMW van bijna 4 jaar oud?

Vraag gesteld door Orpheus op 11 november 2016

BMW 118 is van 18/03/2013, kilometerstand ca.55.000. Auto lekte koelwatervloeistof. Nu blijkt dat het aansluitstuk achterop de cilinderkop vervangen moet worden. Vindt u dit een reparatie die ik, gelet op de ouderdom van de auto en het kilometergebruik had mogen verwachten? Voor de goede orde meld ik u dat de dealer coulance heeft aangevraagd bij het hoofdkantoor, maar dat verzoek is afgewezen, als gevolg waarvan de dealer mij 20% korting verleend heeft op de nota ad €420,29.

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U bericht over een koelwaterlekkage op een aansluiting aan de achterzijde van de cilinderkop.

Gezien het gebrek én in combinatie met de leeftijd en kilometerstand betreft het hier géén te verwachten reparatie. Het heeft feitelijk niets te maken met een aan slijtage onderhevig onderdeel óf dat de levensduur afhankelijk is van rijstijl en gebruiksomstandigheden. Wat mij betreft is er sprake van een non-conform onderdeel en zou het redelijk zijn wanneer dit volledig vergoed wordt. Desnoods via een bindende uitspraak van de Geschillencommissie.

U meldt dat ondanks een tevergeefs verzoek richting de importeur uw dealer een reikende hand biedt met 20% korting. Wanneer u de intentie heeft om samen met de dealer er uit te willen komen, is de geboden coulance wat mij betreft niet in verhouding. Wanneer het uitgangspunt is dat u minimaal het drievoudige aan kilometers van het betreffende onderdeel had mogen verwachten, zou uw bijdragen ongeveer 1/3 zijn van de totale kosten.

Hopelijk is uw dealer bereid zijn coulancevoorstel in alle redelijkheid nog naar boven bij te stellen. Anders zou u kunnen overwegen de kwestie tóch voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Zie Klachten na aankoop.