Kan merkloze benzine (niet van de grote merken dus!) motorschade veroorzaken?

Vraag gesteld door drummer10 op 13 december 2017

Nadat ik laatst schade aan de motor heb gehad (kapotte verstuiver bij de benzinetoevoer) werd mij geadviseerd alleen nog merkbenzine te tanken omdat de computeruitdraai signalen liet zien dat er kwaliteitswisselingen waren. Ik tank(te) voor 90% bij een garagebedrijf met benzine van een vaste lokale oliehandel. Ik krijg op dit advies wisselende reacties. Wat is waar?

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U vraagt of merkloze benzine motorschade kan veroorzaken.

Brandstoffen verkocht in de EU moeten voldoen aan kwaliteitsnormen. Deze normering, in wetgeving vastgelegd, stelt eisen aan bijvoorbeeld de dichtheid, vlampunt, octaangetal, etc. Het betreft hier minimale (bv. octaangetal) of juist maximale eisen (bv. zwavelgehalte, of waterhoeveelheid) of minimum en maximum eisen (bv. viscositeit moet tussen die en die grens liggen). De kwaliteitsnormen zijn bekend als EN590 diesel en EN228 benzine.

De fabrikant van de auto vermeldt in het instructieboekje en aan de binnenkant van de tankdop-klep ook aan welke kwaliteitseisen de brandstof moet voldoen. Als de brandstof van de kwaliteit is zoals die volgens de norm hoort te zijn, dan zal de schade niet door enkel de brandstof komen. De fabrikant geeft immers aan dat de auto daar geschikt voor is.