Nu al een grote autoreparatie?

Vraag gesteld door motorpech op 21 november 2016

In een eerdere mail heb ik al geschreven dat bij mijn Hyundai ix20 uit mei 2011 met 74.500 km de koppakking kapot is gegaan. Kosten ongeveer € 1500,00
De Hyundai garage kende dit probleem nog niet of nauwelijks. Volgens mij mag dat niet en zal ook 4 maanden na het verlopen van de garantie gratis gerepareerd moeten worden. Voor dit euvel geldt volgens mij een langere garantie termijn. De garage heeft met Hyundai gesproken en is mij ter wille geweest, als volgt.
Hyundai betaalt 1/3 deel; de garage betaalt 1/3 deel en ik betaal 1/3 deel, dus ongeveer € 500,= Bent u het ens met deze oplossing of vindt u dat Hyundai alles zou moeten betalen?

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft een vraag over het coulance voorstel van uw garage.

De inzet blijft wat ons betreft tóch een volledige vergoeding. Het coulance voorstel getuigt zeker van een bereidwillige houding van uw dealer en importeur. Maar feitelijk heeft een nieuwe koppakking voor u geen voordeel. Het is niet zo dat het onderdeel per definitie binnen een bepaalde tijd tóch vervangen moet worden. Vandaar dat wij denken dat een Geschillencommissie mogelijk met een voor u gunstiger uitspraak komt.

Het voorstel van de garage is zoals gezegd heus geen oneerbaar voorstel en zou ''om er maar vanaf te zijn'' ook best een keuze kunnen zijn. Maar wanneer u voor redelijkheid en billijkheid gaat zou het traject via de Geschillencommissie u mogelijk meer kunnen opleveren.***

Reactie van motorpech:

Zou u dan voor mij als ANWB lid een brief kunnen opstellen , die ik naar de garage of naar Hyundai zal sturen? En wilt u dan aangeven of de brief naar de garage moet of naar Hyundai. Het vorige antwoord ben ik kwijt, maar als ik me kan herinneren heeft het iets te maken met een artikel 17.***

Reactie van Jos van der Drift:

Formeel moet u zich richten tot de verkopende partij, uw dealer dus. Maar het is verstandig een kopie óók te richten aan de importeur.

Wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft zou dit een goede gelegenheid zijn deze kwestie aan hen voor te leggen. Zij kunnen dan ook de correspondentie verzorgen. Ik kan u alleen wijzen op de modelbrief conformiteit in het Stappenplan klachten na aankoop.