2-e reparatie opnieuw betalen?

Vraag gesteld door Oplossing ? op 21 september 2018

Na een eerste reparatie aan lekkage van koelvloeistofsysteem blijkt na 3 weken vakantie en 6000 km later dat er opnieuw koelvloeistof is verdwenen. De motor is hierdoor kapot en de kosten van de vervanging van de motor (4850 euro) moeten wij betalen. Wij zijn van mening dat de kosten voor de dealergarage moeten zijn. In onze ogen is er niet goed gerepareerd, zelfde oorzaak. Zij geven aan alles getest te hebben na de 1-e reparatie. Op geen enkel moment is er vanuit de auto een signaal geweest dat er iets niet goed zou zijn. 2 jaar geleden kregen we wel een storingsmelding. Wij hebben de indruk dat de meldingen ook zijn uitgeschakeld. De 1-e week na de reparatie is op advies het koelvloeistofpeil regelmatig gecheckt en daaruit bleek geen lekkage. Vreemd dat 2 weken later toch weer een lekkage aanwezig is. Dealer heeft het over een haarscheurtje in de motor omdat de motor te heet is geworden. Dit als gevolg van tekort aan koelvloeistof. Wat moeten wij doen? Dealer komt wel met een ford coulance regeling van 33% waardoor de kosten op 4850,00 uitkomen. Wij willen dat ze zonder kosten voor ons de motor vervangen. Graag uw advies.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Uw auto is voor een reparatie naar de dealer geweest. Twee weken na deze reparatie blijkt er sprake van koelvloeistoflekkage. De motor moet vervangen worden. De dealer biedt u 33% coulance.

Garantie

Op de uitgevoerde reparatie is garantie van toepassing. De garantie betreft de vervangen onderdelen en uitgevoerde werkzaamheden. De garantie betreft dus niet de klacht zelf.Het kan immers voorkomen dat een klacht niet direct is op te lossen. De garage moet uiteraard wel als goed vakman te werk gaan.

Het kan voorkomen dat een reparatie de klacht niet heeft opgelost. De vraag is dan of u de garage voor de schade kunt aanspreken. Daarvoor zult u moeten bewijzen dat de garage een fout heeft gemaakt. Bijvoorbeeld het verkeerde onderdeel heeft vervangen, verkeerd te werk is gegaan of niets heeft gedaan. Bewijs leveren kan lastig zijn, een expertise kan dan een optie zijn.

Blijkt dat de garage de schade door een zorgvuldige reparatie had kunnen voorkomen, dan kunt u de garage aanspreken.

Komt niet vast te staan of de garage een fout heeft gemaakt waar de huidige schade door is ontstaan, dan zijn de reparatiekosten voor u.

Stappenplan

Voor de wijze waarop u de dealer kunt u het stappenplan voor klachten na reparatie gebruiken.

Redelijke verwachtingen

Naast garantie heeft u mogelijk nog rechten vanuit de wet op grond van de aankoop van uw auto. Als consument mag u namelijk een redelijke levensverwachting hebben van wat u heeft gekocht. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar onze website.