Voorrang op rotonde

Vraag gesteld door Patrick57 op 07 december 2018

De voorrangssituatie op een rotonde verschilt per rotonde. Zo moet je soms op de rotonde remmen voor fietsverkeer van rechts en soms heb je voorrang. Dat kan erg verwarrend kan zijn, ook voor het achteropkomend verkeer. Kennelijk hoeft de wetgeving inzake voorrangssituaties op en bij rotondes niet eenduidig te worden toegepast. Is dit zo?

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U vindt de voorrangsregels op een rotonde verwarrend nu er telkens anders regels per rotonde kunnen gelden.

Een rotonde is in de wet niet vastgelegd als voorrangsweg, maar in de praktijk wordt tegenwoordig bijna op elke rotonde de voorrang door borden geregeld. Is dat niet zo, dan geldt de regel dat rechts voor gaat. Het is belangrijk dat u de voorrangssituatie goed in u opneemt: wat zeggen de verkeersborden, zijn er haaientanden? Een zebrapad?

Meer informatie over rotondes en hun regels vindt u op onze website.