milieu-stickers

Vraag gesteld door RuVe op 06 juli 2017

Nu steeds meer landen iets doen met milieu stickers, zou er niet ergens in Europa (bv ANWB) het initiatief genomen kunnen worden voor 1 milieusticker (europees). Dan kunnen de landen daarna zelf bepalen waar je wel of niet mag rijden met jouw sticker. Nog even en onze voorruiten zitten vol stickers.

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

Uw signaal om als ANWB te pleiten voor eenduidige Europese regels voor het inrichten van milieuzones (inclusief een eventuele milieusticker, die aangeeft hoe 'schoon' de auto is) horen we de laatste tijd regelmatig.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, het is lastig om hiervoor te pleiten. Ieder land heeft zijn eigen regels voor milieuzones met daarbij zijn eigen grenswaarden en eventuele milieustickersysteem. Vindt de ANWB dit wenselijk? Nee.

Doet de ANWB er iets aan? Ja, op www.anwb.nl/milieuzones kunt u de uitgangspunten lezen die de ANWB hanteert. Daarbij hoort o.a. duidelijkheid over de regeling, dat ook inhoudt dat niet iedere regio een nieuw systeem moet bedenken. Daarover is of gaat de ANWB in gesprek met wegbeheerders die niet aan deze uitgangspunten voldoen. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere EU-landen, bijvoorbeeld voor de stad Antwerpen. Daar heeft de ANWB mee gepraat over het gebruik van een “digitaal” vignet waar in ieder geval geen aankoop of plakken van een echt vignet nodig is. Ook zijn we nu in gesprek met de Franse autoriteiten over o.a. Parijs waar nog veel onduidelijkheid voor buitenlandse automobilisten is. Ieder stedelijk gebied heeft daar zijn eigen systeem en eigen grenswaarden.

Kortom, we benutten iedere mogelijkheid om in dit geval de ledenwensen kenbaar te maken maar kunnen de wet en regelgeving van andere landen niet wijzigen. Wel kunnen we ons best doen om de informatie voor onze leden zo toegankelijk en begrijpelijk mogelijk te maken.