diesel of benzine auto bij 25000km/j

Vraag gesteld door grootenhuis op 13 december 2017

hetse tegen diesel weerhoud mij van diesel is dat terecht

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of het verstandig is nog een diesel aan te schaffen met het oog op wellicht aangekondigde maatregelingen van de overheid.

Er wordt ons vaker gevraagd naar de kansen van diesel.

Op dit moment zien we een drastische daling van de prijzen van dieseluitvoeringen terwijl vergelijkbare benzine uitvoeringen juist waardevaster worden (minder snel in waarde dalen of af en toe zelfs iets stijgen). Met name het kleinere segment diesels worden wat dat betreft het zwaarst getroffen maar de gehele dieselmarkt krijgt grote klappen te verwerken op de gebruikte markt.

Voor de toekomst verwachten wij dat deze tendens door gaat zetten. Export van diesels neemt af (door sterk gedaalde vraag in omringende landen) en hierdoor komen de prijzen nog verder onder druk te staan. De vraag naar (gebruikte) diesels blijft dalen door dreigende milieuzonering in binnen en buitenland. De hogere milieubelasting van (oudere) diesels houdt ook de dreiging van verder ontmoedigingsbeleid van de overheid in (stijgende mrb en dieselaccijns), ook in de nabije toekomst.

De aanschaf van een diesel moet dus zorgvuldig gewikt en gewogen worden, maar durf ik te voorspellen dat een aantrekkelijke aanschafprijs nu, ruimschoots gecompenseerd gaat worden later bij inruil. Het is vooral de zakelijk markt die vanwege hoge jaarkilometrages nog bij diesels uitkomen. Voor de particulier ziet het er nu en nóg nadrukelijker in de toekomst niet goed meer uit voor particulier diesel bezit.

U rijdt op jaarbasis zo'n 25.000 km. Het is niet duidelijk of uw overweging voor een andere auto nieuw of gebruikt betreft. Maar we zien het omslagpunt voor diesel naar een steeds hoger omslagpunt gaan waardoor het dus steeds minder vaak rendabel is. U zou op basis van uw gebruik en autokeuze via ons Autokostenprogramma kunnen vast stellen of op basis van de geplande gebruiksjaren er nog een economisch voordeel is voor diesel. In deze berekening wordt er óók rekening gehouden met veranderende kosten in de toekomst.