afhandelingen garantie klachten

Vraag gesteld door Glb1 op 10 januari 2018

Wij hebben bij een nederlandse suzuki dealer een auto gekocht.Met nederlands Garantie bewijs.3 jaar garantie
Na 9 maanden zijn de aankoop klachten nog steeds niet verholpen.De auto blijkt geimporteerd te zijn.Met de klantenservice van Suzuki we meer dan 35 keer kontakt gehad maar zonder resultaat. Klachten worden herkend, maar nu hoe verder we begiinen het een beetje zat te worden

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Vorig jaar heeft u bij de Suzuki dealer een gebruikte auto gekocht. De auto is geleverd met 3 jaar garantie. Nu na 9 maanden en 35x contact met de dealer verder, zijn de gebreken aan de auto nog altijd niet verholpen. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Zover u dit nog niet gedaan heeft, dient u de verkoper schriftelijk (bij voorkeur aangetekend) in gebreke te stellen. Hiervoor kunt u gebruik maken van onze modelbrief.

Mocht de dealer vervolgens zijn verplichtingen niet binnen de gestelde termijn nakomen, dan kunt u; de reparatie elders laten voeren en deze kosten op de verkoper verhalen, of - afhankelijk van de ernst van het gebrek - de koop (gedeeltelijk) ontbinden.

Wanneer de koop ontbonden wordt, dan dient de verkoper de koopprijs terug te betalenn, waarbij rekening wordt gehouden met een gedwongen terugname door verkoper.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.