aansluitkabels praatpalen

Vraag gesteld door Martin1083 op 16 juli 2017

Hallo, hallo,
Wordt bij het verwijderen van de praatpalen, ook de in de grond aanwezige honderden kilometers bekabeling verwijderd? Of laten we deze achter, ter vervuiling van de grond, en eventueel grondwater?

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft een vraag over de bekabeling van de praatpalen.

De praatpalen zijn eigendom van Rijkswaterstaat en worden door Rijkswaterstaat onderhouden en beheerd. De oproepen werden in eerste instantie afgehandeld door de meldkamer van de ANWB.

Alle praatpalen zijn op 1 juli 2017 uitgeschakeld. Vanaf die datum worden de palen ook daadwerkelijk verwijderd. Het duurt ongeveer 3 maanden voordat alle palen zijn weggehaald. Sinds 1 juli 2017 zijn de praatpalen die er nog staan echter niet meer te gebruiken.

De opdracht voor het verwijderen van alle 3300 praatpalen in Nederland is verleend aan Van Doorn Geldermalsen B.V. Met hun zusterbedrijf Ecoleon gaan zij het overgrote deel van de praatpalen vervolgens upcyclen. Ze worden niet vernietigd of gerecycled, maar krijgen een nieuw leven in een vorm die dichtbij de oorspronkelijke vorm ligt. Bijvoorbeeld als laadpaal of informatiezuil. Rijkswaterstaat stimuleert zijn opdrachtnemers om ondernemerschap en creativiteit te tonen en wil dat de praatpalen op duurzame wijze worden verwijderd.

Of de palen inclusief de bekabeling wordt verwijderd is ons niet bekend maar kunt u altijd voorleggen aan Rijkswaterstaat;

0800-8002
7 dagen per week geopend
Maandag t/m vrijdag: 07.00-20.00 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00-18.30 uur