Onenigheid geschil met merk dealer.ondeugelijk product

Vraag gesteld door Klaasv op 03 april 2017

Onlangs heb ik een Renault uit 2005 aangeschaft met 137*** km op de teller. De koppeling is versleten en dient vervangen te worden. Dit heb ik bij de dealer kenbaar gemaakt. En is ook door hen vast gesteld, en door een andere merk dealer. Dit is overigens binnen 6 manden na aankoop gebeurd. Het betrof een aankoop zonder BOVAG garantie (prijstechnische was dit niet mogelijk). Andere garantie was niet mogelijk volgens de verkopende partij. Hier heb ik wel heel duidelijk naar gevraagd. Nu ben ik van mening dat dit onder de consumenten garantie valt en wilde met de dealer tot een compromis komen van 70% voor hen en 30% voor mij. Echter zijn zij niet bereid om meer dan 60% te voldoen. Ik moet voor reparatie weer 4 transport bewegingen maken ( 2 keer halen en brengen), vervangend vervoer huren en verlof op nemen. Na mijn aankoop ben ik voor een andere reparatie ook al 2 keer bij de dealer geweest omdat het probleem niet opgelost was, wat wel voor de afleverdatum zou gebeuren. Dit staat los van dit geschil. Nu heb ik volgens de wet (het artikel non-conformiteit 7:17 BW) recht op reparatie of vervanging, echter gaat deze dealer niet verder dan 60%. Omdat ik het niet op de spits wil drijven heb ik dus mijn voorstel gedaan, nu word ik naar mijn inzien afgewimpeld als klant. Ik heb de stappen gevolgd zoals deze op de website staan van de ANWB. Dus heb de dealer een klacht toe gezonden en vervolgens in gebreken gesteld. Nu stelt hun advocaat dat ik geen poot heb om op te staan omdat het een auto betreft die ruim 11 jaar oud is. Wat is uw advies in deze zaak. Moet ik het voorstel van de dealer slikken of kan ik verder stappen ondernemen?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een auto gekocht van 11 jaar oud. De koppeling is versleten. U heeft dit gemeld bij de verkoper. Deze stelt voor de reparatie deels te betalen. Er is geen garantie.

U heeft de auto gekocht zonder garantie en kunt dan ook alleen een beroep doen op de wet. U mag als consument redelijke verwachtingen hebben van wat u koopt. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer bouwjaar, kilometerstand, onderhoud en het gebrek zelf. Over het algemeen geldt "hoe ouder de auto, des te minder u mag verwachten".

Ook moet het gebrek bij aankoop al aanwezig zijn geweest. Ontdekt u het gebrek binnen 6 maanden na aankoop, zoals u aangeeft, dan mag worden aangenomen dat dit het geval is. Het is dan aan de verkoper om aan te tonen dat het gebrek bijvoorbeeld door uw eigen gebruik zou kunnen zijn ontstaan.

U heeft een auto van 11 jaar oud gekocht. Daarbij kunt u niet meer zonder meer stellen dat u geen enkel gebrek hoefde te verwachten. De verkoper biedt u nu aan 60% van de reparatiekosten te vergoeden. Gezien de leeftijd van uw auto en het feit dat het een slijtagegevoelig onderdeel betreft is dit aanbod niet onredelijk. Wijst u het aanbod af dan zult u dit aan de rechter voor moeten leggen. De kosten komen dan in eerste instantie voor uw rekening. Of u daar in het gelijk zal worden gesteld kan bij voorbaat niet worden aangegeven.

Meer informatie vindt u in het stappenplan klachten na aankoop op onze website.***

Reactie van Klaasv:

Dank voor uw antwoord. Ik ben het met u eens dat het een auto is van 11 jaar oud, maar deze heeft slechts 137*** km gereden. Het is mij duidelijk dat ik opgelicht ben door een Renault dealer en ik hier als consument niks mee kan. De aangeboden regeling staat buiten de gemaakte kosten en overlast die ik zal ervaren. Helaas een dure leerschool. Voor mij nooit geen Renault meer bij Segerink en Wolbers. nog maal dank voor uw antwoord.