Motor vervanging

Vraag gesteld door Werkman29 op 09 april 2018

Motor niet vervangen volgens de afspraak voor een nieuwe maar heb er wel voor betaald!
Het draaiendedeel zou geleverd worden uit het depot maar is niet geregistreerd en de rest zou over gebouwd worden van oude blok maar dat zijn niet mijn onderdelen dus heb ik erg veel vraagtekens zeker omdat deze moter olie verbruikt

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Onlangs is de motor van uw auto vervangen. Naar nu blijkt heeft de garagist een ruilmotor geplaatst in plaats van een nieuwe motor. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Diagnose
Allereerst dient onafgankelijk vastgesteld te worden of er wel of niet een nieuwe motor is geplaatst.

Wanprestatie (art 6:74 BW)
Indien u met de garagist plaatsing van een nieuwe motor (gereiviseerd?) bent overeen gekomen, dan dient de garagist deze overeenkomst ook na te komen. Nu de garagist plaatsing van een nieuwe motor heeft nagelaten, is hij toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van de verbintenis.

Nakoming
U kunt van de garagist nu eisen dat hij de overeenkomst nakomt, door plaatsing van een nieuwe (gereviseerde?) motor.

Ontbinden overeenkomst
Wanneer de garagist - ondanks uw schriftelijke ingebrekestelling - zijn verplichtingen blijvend niet nakomt, is hij in verzuim. Zodra de garagist in verzuim is, kunt kunt u de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden.

Meer informatie over klachten na reparatie en onderhoud vindt u op onze website.