spitsstrook overbodig?

Vraag gesteld door Gerrit J.W. op 03 november 2017

Ik stoor me enorm aan spitsstroken. Volgens mij is het bestaan daarvan complete onzin. Ik rijd regelmatig op de A12 tussen Zoetermeer en Gouda en verbaas me dan altijd. Als de spitsstrook geopend is moet je terug naar 100 km/h, dan zijn er 3 rijstroken beschikbaar. Is de spitsstrook gesloten mag je 120 km/h en zijn er maar 2 rijstroken geopend. De logica ontgaat me, en blijkbaar velen met mij want praktisch niemand houdt zich er aan. Ook zie ik vaak dat de spitsstrook gesloten is als er veel verkeer is, en geopend als er weinig verkeer is. Als de spitsstrook 25 cm breder gemaakt wordt kan die als een normale strook gebruikt worden, met permanent 120 of 130 km/h, net zo als verderop op de A12, voorbij Gouda. Automobilisten worden als kleuters behandelt, dat is niet goed. Ook wordt er volgens mij nooit gecontroleerd maar daarmee heb ik geen probleem.

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

Ik heb uw vraag over de spitsstrook voorgelegd bij ANWB-verkeersdeskundige Ton Hendriks. Hieronder zijn reactie.

"U stoort zich aan de maximumsnelheid bij de geopende spitsstrook. Die is lager dan bij gesloten spitsstrook. De gedachte daarachter is de volgende: een spitsstrook is een strook die afwijkt van de normale rijstrook. Hij is meestal wat smaller doordat er ergens een pilaar van een viaduct in de weg staat of iets dergelijks. Een smallere strook is toch geaccepteerd door verantwoordelijke wegbeheerder om snel en tegen geringere kosten een extra strook aan te kunnen leggen. Op zich een goede gedachte.

Wij hebben echter, net als u, twijfels of die maximumsnelheid nu echt naar beneden moet. Wat ons betreft mag er helemaal links best een smallere strook liggen omdat daar geen vrachtwagens rijden. Bovendien, in de praktijk blijken de automobilisten prima overweg te kunnen met die smallere strook getuige de snelheid die ze daar rijden.

Ons idee is: links gelegen spitsstroken permanent openstellen met de gewone maximum snelheid. rechts gelegen spitsstroken alleen als er een vluchtstrook naast ligt, cq aangelegd kan worden.

Wat de openingstijden van de spitsstrook betreft is het goed te weten dat het enige tijd kost om zo’n strook te openen. De weg moet dan eerst ‘geschouwd’ worden (staat er geen auto met pech op de strook oid?). Dat kost enige tijd. Die benodigde tijd maakt dat de beheerder er soms voor kiest een strook niet te sluiten als dat qua intensiteit wel zou kunnen, of andersom."