Kind in de auto

Vraag gesteld door David Kruithof op 04 februari 2018

Kampioen nr2 februari 2018.
“Een kind in de auto: voor elke regel een boete”
Ik mis één regel: boete levenslang en daarna het geldelijke.

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U reageert op het artikel over vervoer van kinderen in de auto, in Kampioen nr. 2 van 2018.

Op pagina 17 staan boetebedragen vermeld. U doelt met 'levenslang' op veel erger leed dat kan ontstaan als een kind iets overkomt bij een verkeersongeval. In vergelijking daarmee is een boete nog het minst erge dat men kan overkomen. En als de boete helpt om gedrag te voorkomen of te veranderen misschien wel het beste.

Wij hopen dat de regelgeving en de handhaving daarvan, maar ook de bewustwording van het belang van veilig vervoer bijdragen aan het voorkomen van het 'vonnis levenslang'.