Bepaling verschuldigde BPM bij invoer gebruitke auto.

Vraag gesteld door berend4650 op 09 januari 2017

Ik wil een gebruikte diesel auto uit juli 2014 importeren vanuit Belgie.
Is het juist dat ik de voordeligste methode van waardering mag hanteren ?
In dit geval is dat de CO2 uitstoot tabel van 2014.
De nieuwwaarde van de auto in 2014 was ca. 100.000,- inclusief de accessoires.
Ik verwacht de auto in april te importeren.
Gebruik van de afschrijvingstabel is volgens mij van toepassing.
Graag uw oordeel.
Dank, Berend van den Broek

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft een vraag over de verschuldigde BPM bij import van een gebruikte auto.

Je mag inderdaad voor de fiscaal meest gunstige berekening kiezen en dat is in veel gevallen de regeling uit het betreffende bouwjaar. Via deBPM Calculator krijg je duidelijk de verschillen te zien tussen de oude en nieuwe rekenmethode.

Dan is er ook nog de mogelijkheid om te kiezen voor de berekening op basis van de handelswaarde. Gezien soms de complexheid én de speurtocht naar de financieel meest gunstige BPM berekening is het vaak lonend de administratieve BPM afhandeling uit handen te geven aan een specialist voor het laagst haalbare BPM restant bedrag.