Auto gekocht. Direct problemen

Vraag gesteld door huigenjeroen op 28 maart 2017

Ik heb 10 maart een auto gekocht bij een handelaar. Na 10 km. rijden viel de auto al in storing. Storing is gereset door de garage. Auto rijdt echter nog niet goed. De auto rijdt op 3 cilinders en de brandstof wordt niet volledig verbrand. Echter waar ik hem gekocht heb wil mij niet meer helpen, wat kan de ANWB nu voor mij betekenen

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een auto gekocht waarbij direct problemen zijn ontstaan. De garage wil u niet meer helpen.

Heeft u een garantie afgesproken bij de koop, dan kan het gebrek, afhankelijk van de voorwaarden van de garantie, onder deze garantie vallen. Is het een Bovag bedrijf, dan zou dat het geval zijn. Is er geen garantie afgesproken bij de koop en is het geen Bovag garage, dan valt u terug op de wet.

U mag als consument redelijke verwachtingen hebben van wat u koopt. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer bouwjaar, kilometerstand, onderhoud en het gebrek zelf. Hoe ouder de auto, des te minder u mag verwachten. Ook heeft u als koper een onderzoeksplicht.

Het gebrek moet bij aankoop al aanwezig zijn geweest. Ontdekt u het gebrek binnen 6 maanden na aankoop, zoals bij u het geval is, dan mag worden aangenomen dat dit het geval is. Het is dan aan de verkoper om aan te tonen dat het gebrek bijvoorbeeld door uw eigen gebruik zou kunnen zijn ontstaan.

Afhankelijk van het bouwjaar en de kilometerstand kunt u de verkoper aan spreken op grond van het feit dat u niet zo snel na aankoop al reparatiekosten hoeft te verwachten. Het zou redelijk zijn als de verkoper een deel van de kosten op zich zou nemen.

U geeft aan dat de verkoper u niet wilt helpen. U moet de garage schriftelijk verzoeken om alsnog te herstellen en aangeven dat u bij weigering naar een andere garage zult gaan en de kosten zult verhalen. Doet u dit niet dan loopt u het risico dat u uw kosten niet meer kunt verhalen. Een modelbrief hiervoor en ook de stappen die u moet nemen vindt u in het stappenplan klachten na aankoop. Hoe succesvol e.e.a. zal zijn hangt onder meer af van wat u redelijkerwijs mocht verwachten.

Kunt u aantonen dat de verkoper op de hoogte was van het probleem, dan had hij u moeten informeren en zijn de kosten verhaalbaar. Zelfs ongedaan maken van de koopovereenkomst is dan een optie.***

Reactie van huigenjeroen:

Ik heb de auto gekocht zonder garantie. Ook heb ik 2 weken geleden een aangetekende brief naar meneer gestuurd met daarin het verzoek het probleem op te lossen. Meneer heeft echter de brief retour gezonden. Ook heb ik mijn rechtsbijstand (DAS ) ingeschakeld. Zij kunnen wel wat voor mij doen, maar omdat ik niet bij een Bovag garage heb gekocht en geen bonnetje heb zijn de kosten daarvan al 500 euro. Geld dat ik niet kan missen!***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U heeft geen garantie. De garage heeft u aangeschreven maar uw brief is niet aangenomen.

Het feit dat de garage uw brief niet heeft aangenomen komt voor rekening van de garage. U kunt , als de brief aangetekend is verstuurd, in ieder geval aantonen dat u de garage heeft willen informeren. U zou nu de auto bij een andere garage kunnen laten herstellen. De kosten moeten dan wel aan die garage worden betaald. Vervolgens zou u de verkoper voor die kosten kunnen aanspreken. Reageert deze niet dan zou u een procedure moeten opstarten. Uw rechtsbijstandsverzekeraar kan u hierbij helpen. De kosten zult u wel zelf moeten betalen.

De haalbaarheid van uw zaak hangt af van de staat van de auto, leeftijd, bouwjaar, onderhoud. Hoe jonger de auto, hoe sterker u staat.