Update van het navigatiesysteem van Ford

Vraag gesteld door Bert Kuga op 19 februari 2018

Vorig jaar januari heb ik een Ford Kuga gekocht en werd beloofd dat er spoedig een update van het navigatiesysteem zou komen. Regelmatig de dealer benaderd maar ook die kon geen uitsluitsel geven. Vorige week kreeg ik bericht van Ford dat "vanwege optimalisatie de datum van de verwachte update voor het SYNC3 is uitgesteld. Exacte datum kan nog niet worden gegeven. Bericht hierover krijg ik via de dealer die als eerste wordt geinformeerd". Het kan dus nog wel een jaar duren....

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een klacht over uw Ford Kuga ter zake de verouderde navigatiesoftware van uw Sync3.

Het navigatiesysteem (Sync3) van Ford niet beantwoordt met de redelijke verwachtingen, welke u op grond van de koopovereenkomst ervan mocht hebben ((non+conformiteit art 7:17 BW), maakt dat dit product ondeugdelijk is en niet geschikt voor normaal gebruik. Bovendien laat FordNederland een ieder in het ongewisse over een datum waarop de lang verwachte update beschikbaar komt, noch hoeveel de update gaat kosten en voor wiens rekening deze update komt.

Ik adviseer u de dealer hiervoor schriftelijk in gebreke te stellen (voorbeeld brief staat op de ANWB website), waarin u van de dealer eist, dat hij binnen redelijke termijn alsnog te voldoen aan zijn verplichtingen door levering van navigatiesoftware, welke wel voldoet aan de redelijke verwachting, waarbij het kaartinformatie niet veel ouder mag zijn dan één jaar. .

Wanneer de dealer niet binnen de gestelde termijn, aan zijn verplichtingen voldoet, kunt u overwegen de dealer in rechte te betrekken.

Geschillencommissie Voertuigen
Wanneer de dealer in verzuim is, kuntu het geschil - al dan niet behulp van uw rechtsbijstand - ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Het is overigens essentieel dat u zich hierbij beroept op de wettelijke garantie (conformiteit ex art 7:17 BW). Zie art 21 lid 2 sub a BOVAG-voorwaarden.

Verzoek de rechter of Geschillencommissie Voertuigen de koopovereenkomst partieel (gedeeltelijk) te ontbinden, waarbij de dealer wordt verplicht tot terugbetaling van een aanmerkelijk gedeelte van de prijs die voor het SYNC3-systeem betaald is. Verzoek de rechter of commissie de hoogte van de schade naar redelijkheid vast te stellen.

Zie aanvullend ook ons Stappenplan klachten na aankoop.

Klik hier voor meer klachten van leden over Sync3 van Ford.