Milieu sticker Sögel

Vraag gesteld door hanschen op 09 juli 2017

Ik heb een touran diesel uit 09.02.2011 heb ik een milieu sticker nodig voor Sögel?

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

Milieuzones in Duitsland vindt u alleen in de centra van de grote steden. In kleinere steden en dorpen zijn geen milieuzones. U kunt daar dus zonder sticker rijden.