energie label A of C

Vraag gesteld door Henk Prinsen op 30 juni 2018

Is energielabel A beter dan een C? En hoe zit dat precies?

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U heeft een vraag over het energielabel voor auto's.

Een label A betekent dat de auto zuiniger is dan het gemiddelde verbruik in dezelfde grootteklasse. Een auto met label G is onzuiniger dan gemiddeld in dezelfde klasse.

Het energielabel zegt niet iets over het werkelijke verbruik of het absolute verbruik. Het is een relatief verbruik omdat de grootte van de auto ook meetelt in de bepaling wel label een auto krijgt. Een kleinere auto met label C kan onzuiniger zijn dan een grote auto met label B.