ik heb snelwegangst

Vraag gesteld door lambda op 27 januari 2017

als ik harder dan 80 km per uur moet rijden, krijg ik last van een soort bewustzijns vernauwing, die lijkt op hoogtevrees.
ik had het eerst op de snelweg, maar nu ook op provinciale wegen, vooral als zo'n weg een lang stuk rechtuit gaat. Helaas wordt het steeds een beetje erger.
Wat zou ik hiertegen kunnen doen?

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U heeft problemen bij het autorijden buiten de bebouwde kom.

Voor dit probleem lijkt de huisarts mij de aangewezen persoon. De huisarts kan onderzoeken wat de oorzaak van uw probleem kan zijn.