BPM Verhoging

Vraag gesteld door B Schuster op 15 augustus 2018

Mercedes gekocht in mei 2018. Nu blijkt BPM € 7000 hoger te zijn. Oorzaak CO2 uitstoot ligt nu ineens 15% hoger. Energielabel gaat van C naar E. Lees dat in de kleine lettertjes staat dat belastingverhogingen voor rekening koper zijn. Begrijp dat ik de koopovereenkomst kan ontbinden. Vraag me echter af of dit alles niet heel raar is. Na de aankoop wordt door een andere meetmethode ineens de auto € 7000 duurder. 1) hoe kan dat? en 2) dit had de dealer toch moeten weten?

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U meldt een forse prijsverhoging in relatie tot BPM op de in mei bestelde Mercedes.

Er spelen een aantal zaken.

De overgang naar een nieuwe test.
Het tariefstelsel BPM is gebaseerd op de CO2-uitstoot van auto’s gemeten bij de typegoedkeuring. Jarenlang is hiervoor de NEDC-emissietest gebruikt. Echter vanaf september 2017 is voor nieuwe modellen in de typegoedkeuring de NEDC vervangen door de WLTP test. Dit is een meer realistische verbruiksmeting die resulteert in een hogere CO2 uitstoot. Het is de bedoeling dat vanaf september 2018 alle nieuw verkochte auto’s een WLTP waarde hebben. Voor de BPM berekening worden de WLTP waarden met een rekentool omgezet naar NEDC. De overheid heeft toegezegd dat de omschakeling van NEDC naar WLTP niet mag leiden tot hogere BPM opbrengsten.Op dit moment zien we dat de omrekening niet feilloos werkt. Regelmatig zien we dat nieuwe auto's plotseling een veel hogere CO2 krijgen, met als gevolg ook een veel hogere BPM. Zoals ook in uw geval

Er komt daarom bij de Overheid meer BPM binnen dan geraamd terwijl afgesproken was dat veranderingen budgetneutraal zouden uitpakken. De regering stelt dat de hogere opbrengst komt omdat mensen duurdere en luxere modellen kopen. Die leveren automatisch meer BPM op. Dat zal voor een deel kloppen maar een ander aspect is dat de 'autonome vergroening' (het zuiniger worden van auto's door voortgang der techniek los van de beïnvloeding van de politiek) voorlopig minder groot is dan gedacht, terwijl elk jaar de BPM tarieven worden bijgesteld op basis van die veronderstelde autonomen vergroening.

De ANWB heeft de gesignaleerde problemen aangekaart bij het Ministerie en gepleit voor aanpassing van de BPM tarieven.Het Ministerie heeft aangegeven eerst verder onderzoek te willen doen en in 2019 niet met een aanpassing te komen.
Als ANWB denken we dat er rond september al meer inzicht moet zijn in de effecten van 1 en 2 op de BPM. Onze inzet zal zijn om via politieke lobby de BPM toch aangepast te krijgen. Hierin zullen we samen optrekken met o.a. Rai, Bovag en VNA (autolease).

Om terug te komen op uw vraag of de dealer dit in mei had kunnen weten is nee en ja. Het is aannemelijk te denken dat men op z'n minst een vermoeden had dat er iets ging gebeuren maar niet in detail. Dat had best met de consument gecommuniceerd mogen worden omtrent mogelijke BPM verhogingen.

Gezien de hogere CO2 uitstoot zou je in zekere zin kunnen zeggen dat de (binnenkort?) te leveren auto niet overeenkomt met de in de koop overeengekomen auto. De CO2 uitstoot is ineens 15% hoger met óók een minder milieuvriendelijk energielabel opgeplakt. Dat zou misschien een reden tot ontbinding kunnen zijn met dwaling als motivatie. Zoals we ook adviseren de koop uit te stellen in afwachting van hoe dit zich verder nog gaat doorontwikkelen, is het ontbinden van getekende koopcontracten op basis van dwaling misschien nog een uitvlucht. Het gaat immers in uw geval om een absurd hoog BPM verschil.