kortzichtigheid

Vraag gesteld door grumpy old man op 30 november 2018

Er wordt van de regering gevraagd om elektrisch rijden fors te subsidiëren. Nergens hoort men de nadelen hiervan, zoals de milieubelastende aspecten van elektrisch rijden: lithium is onvoldoende beschikbaar en de winning ervan is mileubelastend. Ooit van iemand gehoord wat er met versleten batterijen moet gebeuren? Recyclen? Zwaar mileubelastend!

Een ander aspect is, dat elektrisch aangedreven personenauto's geen caravans of andersoortige aanhangers (paardentrailers e.d.) kunnen trekken.

Waarom wordt als voorlopige maatregel niet opnieuw ingezet op het schone (want: geen CO2 uitstoot) LPG? Dit afvalproduct van de olieraffinage wordt nu in Nederland net zo zwaar belast als het rijden op diesel.

Voor de langere termijn zou de ANWB zich vol moeten inzetten op het gebruik van waterstof. Waterstof kan zowel voor vervoerstoepassingen als voor huishoudelijk gebruik (verwarming, koken) worden gebruikt. Het huidige leidingennetwerk is zonder meer toepasbaar.

Kortom: houdt op met de propaganda voor elektrische auto's; zet in op waterstof; voor de korte termijn op LPG.

Antwoord van Harm

ANWB Expert

U stelt dat elektrisch rijden nadelen heeft. Dat klopt, geen enkele aandrijvingsvorm van een auto is zonder nadelen.

Ook LPG heeft deze. De CO2 uitstoot is lager, maar de uitstoot van NOX (stikstofoxiden) is weer veel hoger dan bij een benzineauto. Er zijn nog maar heel weinig nieuwe auto’s die op LPG mogen rijden en we krijgen vrij veel meldingen van storingen of extra onderhoud door het rijden op LPG. Daarom twijfelen wij aan de toekomst voor LPG in personenauto’s maar het product op zich kan zeker gebruikt worden.

Met waterstof gaat ongetwijfeld iets gebeuren ondanks het trage op gang komen van de tankmogelijkheden, waardoor het rijden op waterstof op korte termijn naar onze inschatting niet de gewenste vlucht gaat nemen. Tegelijkertijd heeft waterstof ook nadelen, zo kost de productie van waterstof veel energie. De manier waarop het dan gemaakt wordt is bepalend of er per saldo winst is geboekt vanuit milieuoogpunt.

Dat geldt ook voor elektriciteit. Als deze “groen” wordt opgewekt dan is dat uiteraard veel beter dan dat dit door verbranding van gas of kolen wordt opgewekt. Met de huidige Nederlandse energiemix stoot een elektrische auto 35% – 55% minder CO2 uit dan een vergelijkbare benzine auto van well to wheel (bron TNO). De ontwikkeling van elektrische auto’s is nog in volle gang en er worden oplossingen verwacht voor de nadelen er van, zoals de grondstoffen voor de accu.

De eerste elektrische auto’s die een aanhanger mogen trekken zijn er al, maar ideaal is het nog lang niet. De actieradius zonder aanhanger is op dit moment soms al een uitdaging, maar de techniek is de afgelopen 10 jaar enorm verbeterd en ziet er 10 jaar verder weer heel anders uit.

Zowel waterstof als elektrisch rijden hebben twee grote voordelen: De aandrijving is elektrisch en heeft daarmee geen uitstoot aan de auto zelf en het biedt betere methodes om de schadelijke stoffen bij productie te beheersen.

Daarom zet de overheid fors in op deze aandrijvingsvorm. De ANWB wil haar leden kennis laten maken met deze auto’s op evenementen. Daar blijkt veel behoefte aan, alsmede de informatievoorziening. Op https://www.anwb.nl/auto/themas/elektrisch-rijden/hoe-groen-is-het en https://www.anwb.nl/auto/brandstof/waterstof-groengas-aardgas-alternatieve-brandstoffen proberen we zo veel mogelijk informatie op een objectieve wijze bij elkaar te krijgen zodat iedereen zelf een mening kan vormen over de diverse brandstoffen en aandrijvingsvormen.