vervangen fuseekogel linksvoor quasqai voor €430 bij dealer niet te duur?

Vraag gesteld door ya328 op 14 mei 2016

Er werd mij gezegd dat er speling op zat bij de apkkeuring en dat de fuseekogel en de ophanging samen vervangen moesten ivm de stuurinrichting. Is alleen vervangen van fuseekogel niet genoeg?

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of de kosten voor het vervangen van de fuseekogel niet te hoog is.

De fuseekogel die gehuisvest is in de onderste draagarm is los demonteerbaar. Kennelijk is er in uw geval méér vervangen dan alleen de kogel. Vermoedelijk is de complete draagarm inclusief kogel en overige ophangingen vervangen. Dat zou te rechtvaardigen zijn wanneer daar ook een gegronde reden voor zou zijn zoals óók speling elders in de ophanging van de draagarm.

Vermoedelijk is dat de motivatie geweest om het spul compleet te vervangen. Dat komt ook redelijkerwijs wijs met de in rekening gebrachte kosten. Misschien is de auto na afloop nog uitgelijnd. Alléén een losse kogel had in kosten toch zeker wel de helft gescheeld.