Voorrang situatie achtmaalsebaan/nederheidsebaan Schijf

Vraag gesteld door Knoest69 op 28 juni 2018

Het betreft voorrang geven aan fietsers. Een auto nadert een gelijkwaardige kruising (aangeduid met bord B17). Van rechts komt een fietser. Ik zou denken dat de auto de fietser voorrang moet verlenen, maar wat blijkt. Op het fietspad staan een paar haaientanden (zonder bord B1). Vanuit het perspectief van de automobilist kunnen deze tanden niet gezien worden (ze liggen uit het zicht omdat er een lichte verhoging in het wegdek is aangebracht ter hoogte van de kruising). De fietser ziet ze natuurlijk wel en zou de auto voorrang moeten geven. Beetje rare situatie, beide bestuurders moeten voorrang verlenen.
Nu wordt een fietser geschept door een auto, fietser is nota bene al over de helft van de weg. Fietser krijgt te horen van de politie "Jij bent fout want je had voorrang moeten geven" Ik geloof hier niet zo in. Kunnen jullie deze situatie nader toelichten?
Groetjes, Edwin

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over een voorrangssituatie.

Bij een gelijkwaardige kruising moet aan bestuurders van rechts, dus ook fietsers, voorrang worden verleend.

Haaientanden hebben de volgende betekenis: de bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. Er is ook een regel in de wet die aangeeft: Verkeerstekens gaan boven verkeersregels, voor zover deze regels onverenigbaar zijn met deze tekens.

De haaientanden gaan dan ook boven de regel "rechts gaat voor". De fietser had de auto inderdaad voorrang moeten geven.

De vraag is nu nog of de automobilist dat had kunnen zien, bijvoorbeeld door een bord aan zijn kant waarmee duidelijk wordt gemaakt dat er geen gelijkwaardige kruising is, maar dat een andere regel geldt.

***

Reactie van Knoest69:

Kan je dan stellen dat de auto de fietser voorrang had moeten geven als deze niet had kunnen zien dat er een andere regel voor de fietser van toepassing is?
Hoe bepaald men in zo'n situatie wie er 'fout' was?
Dagelijks komen over deze kruising veel fietsers (scholieren van de middelbare school). Ik zou graag zien dat de situatie duidelijker maar vooral veiliger wordt.