registratieplicht auto's Brussel, ook benzine?

Vraag gesteld door kohrman24 op 22 oktober 2018

anwb waarschuwt voor boetes in Brussel.
In dit artikel wordt gesproken over diesel auto's van voor 1997. Verderop spreekt u over alle auto's, ook benzine.
Geldt de registratie plicht ook voor benzine auto's van 2018?
Het artikel is hierin niet duidelijk.

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of benzine auto's ook geregistreerd moeten worden om in Brussel te mogen rijden.

De registratieplicht geldt voor alle personenauto’s dus zowel voor diesels, benzine-auto’s als voor auto’s op gas en elektrisch. De registratie geldt voor 3 jaar. De regels gelden niet alleen in de gemeente Brussel maar ook in de 19 gemeentes die samen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormen. De grote ring om Brussel (R0) - voor doorgaand verkeer - ligt niet in de milieuzone. Motoren vallen buiten de regeling en hoeven niet te worden geregistreerd.

Er is per definitie een verbod voor diesels van vóór 1997. Naast dit verbod zijn alle buitenlandse automobilisten verplicht zich vooraf te registreren op de website lez.brussels. Dus óók uw benzine auto van 2018 ontkomt niet aan deze registratie plicht.

Het aanmelden kan dus via deze link www.lez.brussels.