hoogte jaarlijkse verzekeringspremie

Vraag gesteld door bastaard op 12 juli 2017

Ik heb de autokosten op jaarbasis berekend met ANWB Auto Dashboard. In het volledige overzicht van alle meegenomen kosten staat bij "verzekeringspremie" een bedrag van € 1083,00 per jaar voor WA+Casco terwijl mijn jaar premie inclusief assurantiebelasting, schadeverzekering inzittenden en verhaalsbijstand per jaar €516,32 bedraagt.
Hierdoor kunnen de uiteindelijke totale kosten op jaarbasis niet correct zijn berekend.
Hoe betrouwbaar is deze "rekentool" ?

Antwoord van Menno

ANWB Expert

In de rekentool wordt een gemiddeld no-claim percentage van 55% gehanteerd en een woonplaats in de randstad. Afwijkingen van deze gemiddelden, bijvoorbeeld een hogere no-claim korting of een woonplaats buiten de randstad, zullen in de praktijk tot een lagere premie leiden. Voor de rekentool zijn we zoveel mogelijk uitgegaan van gemiddelden en van een soort 'worst case' scenario.

Op basis van de bij u werkelijk bekende gegevens kunt u de berekening zelf aanpassen.