Kan ik een auto huren van een franse vriend

Vraag gesteld door Lou1 op 27 september 2018

Ik wil graag dat mijn vriend een auto koopt in Frankrijk, dus met Frans kenteken en dat ik de auto dan huur middels een maandelijkse betaling. Mag dat?

Groeten,

Lou

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of u een Frans gekentekende auto mag huren.

Ik begrijp dat u vervolgens in ieder geval in Nederland wenst te gaan rijden met deze auto. Als Nederlands ingezetene mag dat niet omdat u BPM en MRB plichtig bent. U kunt voor maximaal 14 dagen een ontheffing krijgen maar dat kan slechts ééns per jaar. Dus voor Nederlands gebruik gaat dat niet lukken omdat u hier een fiscaal voordeel uit kunnen halen. En daar wenst de Belastingdienst niet aan mee te werken.