Casco autoverzekering

Vraag gesteld door Somsen op 25 juni 2017

Op 1 juni werden wij aangereden door een achteruit rijdende vuilnisauto. Wij hebben de schade direct via internet gemeld bij AON(via mijn werkgever) en aansluitend een per post een schadeformulier opgestuurd. Na diverse malen telefonisch gevraagd te hebben waarom wij na een week nog niets gehoord hadden kregen wij op 20 juni bericht van het rechtsbijstand bureau de mededeling dat de tegenpartij schriftelijk aansprakelijk is gesteld. In deze brief stond ook dat wij er rekening mee moesten houden dat de totale behandeling van de zaak wel 2 maanden kon duren en dat de juridische medewerker er na streefde om binnen 10 werkdagen na ontvangst van de inkomende post naar ons toe zou reageren.
Al met al voor ons een onverkwikkelijke zaak die de vraag oproept is dit normaal als je casco verzekert bent? Wij hebben begin van dit jaar onze allrisk verzekering omgezet naar casco omdat deze auto auto inmiddels 6 jaar oud en de dagwaarde sterk gedaald is.

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft een aanrijding gehad met een vuilnisauto die achteruit reed. Ik begrijp dat uw rechtsbijstandsverzekeraar de zaak in behandeling heeft genomen, en de tegenpartij aansprakelijk is gesteld. Er is door uw rechtsbijstandsverzekeraar gemeld dat de afhandeling wel twee maanden kan duren.

U stelt dat u de verzekering omgezet heeft van allrisk naar casco. Ik vermoed dat u bedoelt dat u de verzekering heeft omgezet van allrisk (=casco) naar beperkt casco (= WA +).

Wettelijke Aansprakelijkheid Plus verzekering (WA+)
Een WA+ dekking (ook wel beperkt casco genoemd) is een aanvulling op de verplichtte WA-verzekering. Bij WA+ wordt er meer vergoed. Bijvoorbeeld bij schade veroorzaakt door brand, diefstal, storm, een aanrijding met wild en ruitschade.

Allrisk verzekering


Een all risk verzekering (ook wel volledig casco genoemd) is ook een aanvulling op de verplichte WA-verzekering. Bij een all risk dekking is niet alleen de schade van derden gedekt maar ook de schade aan het eigen voertuig.

Als u inderdaad een WA+ verzekering heeft, betekent dat dat u niet alle schade aan uw eigen voertuig vergoed krijgt. Aanrijdingsschade valt over het algemeen niet onder deze dekking.

In dat geval bent u aangewezen op uw rechtsbijstandverzekering die de schade namens u moet verhalen op de aansprakelijke partij. Het is niet ongebruikelijk dat de afhandeling daarvan circa twee maanden in beslag neemt.

Meer informatie over autoverzekeringen vindt u op onze website.