brand agv niet uitspringen zekering

Vraag gesteld door geluk bij ongeluk op 26 juli 2018

Reed met echtgenote en twee kleinkinderen in een Ford Galaxy toen er zich linksvoor rook ontwikkelde en daarna vuur ontstak. Was toevallig vlak bij onze eigen garage die het vuur doofde. Kreeg als oorzaak kortsluiting in de bekabeling naar de ruitenspoeier en de zekering was er niet uitgesprongen. Is verhaal schade (euro 495,00) op Ford mogelijk?

Antwoord van Leo

ANWB Expert

Of er een mogelijkheid is om dit te claimen zal een deskundige van de anwb moeten beantwoorden.
Ik kan u wel uitleggen waarom de zekering niet altijd hoeft uit te springen. Er is namelijk een verschil tussen kortsluiting en een sluiting. Vaak wordt gesproken over een kortsluiting terwijl het een sluiting is. Bij kortsluiting spreken we over directe verbinding tussen - en + . In zo'n geval zal de smeltveiligheid (zekering) zeker uitvallen. Bij een sluiting is er sprake van bv overspringende vonken omdat de kabel de isolatie (deels) kwijt is (door bv schuren) maar niet tegen elkaar aan komen. In zo'n geval kunnen er vonken ontstaan en daardoor brand ( of smeulen) Echter dan kan de stoomsterkte nog steeds te laag zijn om de smeltveiligheid te doen laten springen daar er geen directe verbinding is tussen + en -***

Reactie van Leo Ruijgrok:

U heeft een vraag over een brand in uw Auto door sluiting waarbij de smeltzekering heel gebleven is.

Hierboven is een mogelijkheid geschetst waardoor er wel brand kan ontstaan zonder dat de zekering er uit gaat.

Het is dus afhankelijk van leeftijd en kilometerstand van de auto en mogelijk historie van de auto.

Als het een zeer jonge auto betreft met een fabrieksfout waardoor de sluiting is ontstaan, bijvoorbeeld een te korte kabelboom kunt u mogelijk de schade verhalen.