schade aan auto door omgewaaide tent Duitsland

Vraag gesteld door Gie op 23 oktober 2018

Tijdens mijn vakantie is de tent van de Duitse buren tegen mijn auto gevallen en heb ik een schade aan de achterbumper. Heb een offerte laten opmaken van de schade maar omdat de schade mij niet erg stoort wil ik die niet laten repareren en enkel schadeloos gesteld worden. Moet de Duitse (WA)verzekering uitkeren of kan die ook eisen dat ik de schade daadwerkelijk repareer alvorens uit te keren?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een schade aan uw auto door een omgevallen tent. De schade zou u liever niet herstellen, maar uitgekeerd krijgen. U vraagt of dit kan.

U heeft schade. Als vaststaat wat het schadebedrag is dan kunt u in geval van een aansprakelijke tegenpartij zelf bepalen of u de schade laat herstellen. Een verzekering van een tegenpartij kan hier geen eisen aan stellen. Uw schade moet naar aanleiding van het schaderapport worden vergoed.